Studijní plán akademického roku 2012/2013

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat celkem 180 kreditů ECTS v následující struktuře:

  • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 150 ECTS;
  • oborově volitelné předměty (česky, anglicky; skupina oV) ve výši 6 ECTS;
  • jazykový předmět – první jazyk (skupina oJ1) ve výši 18 ECTS;
  • 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce;
  • 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru;
  • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce). Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru Arts Management
pro studenty přijímané do akademického roku 2012/13
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 33 2AJ131 Angličtina pro Arts management I 3 oJ1 0/2
3MI191 Ekonomie I 6 oP 2/2
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách 3 oP 2/0
3MA191 Informatika 6 oP 0/4
2PL304 Lokální a regionální sociologie 6 oP 4/0
3MA192 Management 3 oP 2/0
3MG191 Základy marketingu a marketing umění 6 oP 2/2
2. 27 2AJ132 Angličtina pro Arts management II 3 oJ1 0/2
3AM192 Kulturní turismus 3 oP 2/0
3PE191 Ekonomika a finance organizací 6 oP 2/2
3AM191 Kulturní politika, místní a regionální kultura 3 oP 2/0
3MA193 Mezinárodní management ve sféře globální kultury 3 oP 2/0
3PA191 Personalistika 3 oP 2/0
2PR131 Právo 6 oP 4/0
3. 33 2AJ133 Angličtina pro Arts management III 3 oJ1 0/2
3AM297 Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM291 Geografie kultury 3 oP 2/2
1FU232 Účetnictví I. 6 oP 2/2
3AM391 Regionální ekonomika v oblasti kultury 3 oP 2/0
4ST231 Základy statistiky 6 oP 2/2
volitelný předmět 6 oV
4. 30 2AJ134 Angličtina pro Arts management IV 3 oJ1 0/2
5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 6 oP 2/2
3MA336 EU a strukturální fondy 6 oP 2/2
3AM293 Legislativa v oblasti kultury a památkové péče 3 oP 2/0
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts 6 oP 2/2
3AM294 Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči 6 oP 2/2
5. 30 2AJ135 Angličtina pro Arts management V 3 oJ1 0/2
3AM399 Animace kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3MA390 Projektový management v umělecké sféře 6 oP 2/2
3AM393 Financování provozu, údržby a obnovy památek 3 oP 2/0
3AM396 Správa v oblasti kultury 3 oP 2/0
5RE320 Veřejné finance 3 oP 2/0
6. 27 2AJ136 Angličtina pro Arts management VI 3 oJ1 0/2
1VF235 Daňový systém ČR 6 oP 2/2
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu 6 oP 2/2
3PS391 Komunikace a public relations 3 oP 2/0
3AM392 Trh umění, ekonomika a management galerií a výstavních síní 3 oP 2/0
AMS Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
DIP_B* Obhajoba bakalářské práce* 3 oSZ
Celkem za studium 180 EC

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují Obhajobu bakalářské práce s identem 3OBP.