Studijní plán akademického roku 2014/2015

Pozor změna! Na základě rozhodnutí garanta oboru je ve 3. semestru nahrazen předmět 1VF331 Financování ve veřejném a neziskovém sektoru předmětem 1VF237 Daňový systém České republiky. Studenti, kteří již tento předmět odstudovali požádají studijní referentku o přeřazení předmětu ze skupiny oborově povinných (oP) do předmětů oborově volitelných (oV).

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat celkem 180 kreditů ECTS v následující struktuře:

 • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 144 ECTS;
 • oborově volitelné předměty (česky, anglicky; skupina oV) ve výši 12 ECTS;
 • jazykové předměty
  • první jazyk angličtina (skupina oJ1) ve výši 6 ECTS;
  • druhý jazyk (včetně případné Angličtiny pro Arts Management 4) ze skupiny fJP2 ve výši 3 kredity
  • 9 kreditů využije buď na volitelné jazyky (ze skupiny fJV – jsou zde zařazeny i původní předměty Angličtina pro Arts Management 1, 3 a 5) nebo na jiné volitelné předměty
 • 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce;
 • 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru;
 • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce). Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru Arts Management
pro studenty přijímané do akademického roku 2014/15
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 2AJ131 Angličtina pro Arts management I nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3MI191 Ekonomie I 6 oP 2/2
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách 3 oP 2/0
3PE192 Kvantitativní nástroje pro Arts Management 3 oP 2/0
3AM182 Lokální a regionální sociologie – sociologie kultury 6 oP 2/2
3MA192 Management 3 oP 2/0
1FU232 Účetnictví I. 6 oP 2/2
2. 33 2AJ132 Angličtina pro Arts management II 3 oJ1 0/2
5FI222 Estetika 3 oP 2/0
3PE191 Ekonomika a finance organizací 6 oP 2/2
3MA194 Informatika 3 oP 0/2
3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura 6 oP 2/2
2PR131 Právo 6 oP 4/0
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts 6 oP 2/2
3. 30 2AJ133 Angličtina pro Arts management III nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
1VF331 Financování ve veřejném a neziskovém sektoru 3 oP 2/0
1VF237 Daňový systém České republiky 3 oP 2/0
3AM297 Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče 6 oP 4/0
4ST231 Základy statistiky 6 oP 2/2
volitelný předmět 6 oV
4. 30 2AJ134 Angličtina pro Arts management IV nebo jiný jazykový předmět 3 fJP2 0/2
1VF337 Financování kultury z veřejných zdrojů 3 oP 2/0
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM294 Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči 6 oP 2/2
3MG191 Základy marketingu a marketing umění 6 oP 2/2
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu 6 oP 2/2
5. 30 2AJ135 Angličtina pro Arts management V nebo jiný jazykový předmět 3 fJV 0/2
3AM399 Animace kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM291 Geografie kultury 3 oP 2/0
3PA191 Personalistika 3 oP 2/0
3MA390 Projektový management v umělecké sféře 6 oP 2/2
3AM391 Regionální ekonomika v kultuře 3 oP 2/0
volitelný předmět 6 oV
6. 27 2AJ136 Angličtina pro Arts management VI 3 oJ1 0/2
3PS391 Komunikace a public relations 3 oP 2/0
3AM192 Kulturní turismus 3 oP 2/0
3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury 6 oP 2/2
3AM383 Management a organizace v oblasti výkonného umění 6 oP 2/2
AMS Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
DIP_B* Obhajoba bakalářské práce* 3 oSZ
Celkem za studium 180 ECTS

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují Obhajobu bakalářské práce s identem 3OBP.