Bakalářská práce

Informace k bakalářské práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Bc. – Bakalářská práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.