2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán akademického roku 2012/2013

Související stránky

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat celkem 180 kreditů ECTS v následující struktuře:

  • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 150 ECTS;
  • oborově volitelné předměty (česky, anglicky; skupina oV) ve výši 6 ECTS;
  • jazykový předmět - první jazyk (skupina oJ1) ve výši 18 ECTS;
  • 3 ECTS za vypracování a obhájení bakalářské práce;
  • 3 ECTS za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru;
  • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce). Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

    Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru Arts Management
pro studenty přijímané do akademického roku 2012/13
semestr EC ident název studijní povinnosti EC skupina forma výuky
1. 33 2AJ131 Angličtina pro Arts management I 3 oJ1 0/2
3MI191 Ekonomie I 6 oP 2/2
5FI108 Filosofie a kultura v evropských dějinách 3 oP 2/0
3MA191 Informatika 6 oP 0/4
2PL304 Lokální a regionální sociologie 6 oP 4/0
3MA192 Management 3 oP 2/0
3MG191 Základy marketingu a marketing umění 6 oP 2/2
2. 27 2AJ132 Angličtina pro Arts management II 3 oJ1 0/2
3AM192 Kulturní turismus 3 oP 2/0
3PE191 Ekonomika a finance organizací 6 oP 2/2
3AM191 Kulturní politika, místní a regionální kultura 3 oP 2/0
3MA193 Mezinárodní management ve sféře globální kultury 3 oP 2/0
3PA191 Personalistika 3 oP 2/0
2PR131 Právo 6 oP 4/0
3. 33 2AJ133 Angličtina pro Arts management III 3 oJ1 0/2
3AM297 Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3AM291 Geografie kultury 3 oP 2/2
1FU232 Účetnictví I. 6 oP 2/2
3AM391 Regionální ekonomika v oblasti kultury 3 oP 2/0
4ST231 Základy statistiky 6 oP 2/2
  volitelný předmět 6 oV -
4. 30 2AJ134 Angličtina pro Arts management IV 3 oJ1 0/2
5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 6 oP 2/2
3MA336 EU a strukturální fondy 6 oP 2/2
3AM293 Legislativa v oblasti kultury a památkové péče 3 oP 2/0
1FU233 Účetnictví II. - specifika pro organizace z oblasti arts 6 oP 2/2
3AM294 Územní plánování a katastrální politika v kultuře a památkové péči 6 oP 2/2
5. 30 2AJ135 Angličtina pro Arts management V 3 oJ1 0/2
3AM399 Animace kulturního dědictví 6 oP 2/2
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji 6 oP 2/2
3MA390 Projektový management v umělecké sféře 6 oP 2/2
3AM393 Financování provozu, údržby a obnovy památek 3 oP 2/0
3AM396 Správa v oblasti kultury 3 oP 2/0
5RE320 Veřejné finance 3 oP 2/0
6. 27 2AJ136 Angličtina pro Arts management VI 3 oJ1 0/2
1VF235 Daňový systém ČR 6 oP 2/2
3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu 6 oP 2/2
3PS391 Komunikace a public relations 3 oP 2/0
3AM392 Trh umění, ekonomika a management galerií a výstavních síní 3 oP 2/0
AMS Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ -
DIP_B Obhajoba bakalářské práce 3 oSZ -
    Celkem za studium 180 EC