2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán pro akademický rok 2009/2010

Související stránky

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 180 EC celkem v následující struktuře:

  • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 113 EC,
  • oborově volitelné předměty (skupina oV) ve výši nejméně 24 EC,
  • odborné předměty v cizím jazyce (skupina oJ) nejméně ve výši 3 EC,
  • jazykový předmět - první jazyk (skupina oJ1) ve výši 3 – 12 EC,
  • jazykový předmět - druhý jazyk (skupina oJ2) ve výši 3 – 6 EC,
  • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou volit předměty ze skupiny cVB,
  • získat 3 kredity za vypracování a obhájení bakalářské práce,
  • získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru,
  • získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 EC na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce).

Pro první jazykový předmět (oJ1) platí, že studenti jsou povinni absolvovat poslední (nejvyšší) úroveň ukončenou zkouškou. Katedra anglického jazyka nově nabízí studentům možnost získat certifikát v rámci modulárního studia angličtiny jako prvního jazyka (oJ1). Analogický požadavek platí i pro druhý jazyk (oJ2), nicméně studenti si již mohou volit různé typy úrovní obtížnosti podle svého uvážení - od základní úrovně až po pokročilou.  V rámci dané úrovně ale opět musí absolvovat nejvyšší úroveň ukončenou zkouškou. Pokud student neabsolvuje předcházející úrovně, musí takto ušetřené kredity získat za jiné předměty (ve skupině oV či cVB).

Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina cVOR).

Studenti mají v prvním semestru pevně stanovenou strukturu a jsou rozděleni do dvou skupin (A a B):

    Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management
pro studenty přijaté v akademickém roce 2009/2010
 Semestr  EC ident název studijní povinnosti EC skupina forma výuky
1. A
2. B
30 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě 3 oP 0/2
3MA101 Management 4 oP 2/0
3MI103 Makroekonomie I 6 oP 2/2
4IT103 Informatika 5 oP 2/2
4MM101 Matematika pro ekonomy 6 oP 2/2
  Jazyk 1 3 oJ1  
  Jazyk 2 3 oJ2  
2. B
1. A
29 2PR101 Právo 5 oP 4/0
3MA112 Provozní management 6 oP 2/2
3MI102 Mikroekonomie I 6 oP 2/2
3PE111 Podniková ekonomika 1 6 oP 2/2
  Jazyk 1 3 oJ1  
  Jazyk 2 3 oJ2  
3. 30 1BP212 Bankovní produkty a operace 6 oP 4/0
1FP211 Finance podniku 6 oP 2/2
3LG211 Logistika 7 oP 2/2
3MA211 Management kvality, environmentu a bezpečnosti 3 oP 0/2
4ST201 Statistika 6 oP 2/2
  Jazyk 1 3 oJ1  
4. 31 1FU201 Účetnictví I. 6 oP 2/2
2SE201 Mezinárodní ekonomie 3 oP 2/0
3MG212 Marketing 1 3 oP 2/0
3PS211 Psychologie a sociologie řízení 5 oP 2/2
  Jazyk 1 3 oJ1  
  oborově volitelný 11 oV  
5. 30 3PA311 Personální řízení 1 6 oP 2/2
4EK311 Operační výzkum 6 oP 2/2
1MU211 Manažerské účetnictví 6 oP 2/2
3MG214 Spotřební chování 3 oP 2/0
  odborný předmět v cizím jazyce 3 oJ  
  oborově volitelný 6 oV  
6. 30   celoškolně volně volitelný 16 cVB  
  oborově volitelný 7 oV  
DIP_B obhajoba BP 3 oSZ  
PHS státní bakalářská zkouška 3 oSZ  
    celkem za studium 180 EC