2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vzorový studijní plán skupiny B

Související stránky

bakalářského studia oboru
Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2010/2011

    Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru
Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2010/2011
SKUPINA B
semestr EC ident název studijní povinnosti EC skupina forma výuky
1. 29 2PR101 Právo 5 oP 4/0
3MA112 Provozní management 6 oP 2/2
3MI102 Mikroekonomie I 6 oP 2/2
3PE111 Podniková ekonomika 1 6 oP 2/2
3MG212 Marketing 1 3 oP 2/0
  Jazyk 2 3 oJ2  
2. 30 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě 3 oP 0/2
3MA101 Management 4 oP 2/0
3MI103 Makroekonomie I 6 oP 2/2
4IT103 Informatika 5 oP 2/2
4MM101 Matematika pro ekonomy 6 oP 2/2
  Jazyk 1 3 oJ1 0/2
  Jazyk 2 3 oJ2 0/2
3. 30 1BP212 Bankovní produkty a operace 6 oP 4/0
1FP211 Finance podniku 6 oP 2/2
3LG211 Logistika 7 oP 2/2
2MO201 Mezinárodní obchodní operace 3 oP 0/2
4ST201 Statistika 6 oP 2/2
  Jazyk 1 3 oJ1 0/2
4. 30 1FU201 Účetnictví I. 6 oP 2/2
3MA211 Management kvality, environmentu a bezpečnosti 3 oP 2/0
3PS211 Psychologie a sociologie řízení 5 oP 2/2
  oborově volitelný 12 oV  
  Jazyk 1 3 oJ1 0/2
5. 30 3PA311 Personální řízení 1 6 oP 2/2
4EK311 Operační výzkum 6 oP 2/2
1MU211 Manažerské účetnictví 6 oP 2/2
3MG214 Spotřební chování 3 oP 2/0
  oborově volitelný 6 oV  
  Jazyk 1 3 oJ1  
6. 31   odborný předmět v cizím jazyce 3 oJ  
  celoškolně volně volitelný 16 cVB  
  oborově volitelný 6 oV  
DIP_B obhajoba BP 3 oSZ  
PHM státní bakalářská zkouška 3 oSZ  
    Celkem za studium 180 EC