Studijní plán pro akademický rok 2011/2012

Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 180 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 113 EC,
  • oborově volitelné předměty (skupina oV) ve výši nejméně 24 EC,
  • odborné předměty v cizím jazyce (skupina oJ) nejméně ve výši 3 EC,
  • jazykový předmět: první jazyk (skupina oJ1) ve výši 3 – 12 EC,
  • jazykový předmět: druhý jazyk (skupina oJ2) ve výši 3 – 6 EC,
  • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou si volit i celoškolsky volitelné předměty (skupina cVB),
  • získat 3 kredity za vypracování a obhájení bakalářské práce,
  • získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru,
  • získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 6 kreditů ECTS na ukončení studia, tj. státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářské práce.

Pro první jazykový předmět (oJ1) platí, že studenti jsou povinni absolvovat poslední (nejvyšší) úroveň ukončenou zkouškou. Katedra anglického jazyka nově nabízí studentům možnost získat certifikát v rámci modulárního studia angličtiny jako prvního jazyka (oJ1). Analogický požadavek platí i pro druhý jazyk (oJ2), nicméně studenti si již mohou volit různé typy úrovní obtížnosti podle svého uvážení – od základní úrovně až po pokročilou. V rámci dané úrovně ale opět musí absolvovat nejvyšší úroveň ukončenou zkouškou. Pokud student neabsolvuje předcházející úrovně, musí takto ušetřené kredity získat za jiné předměty (ve skupině oV či cVB).

Nad rámec studijních povinností bakalářského studia může student, má-li volné kreditní poukázky, studovat i povinné předměty inženýrského studia, které se mu v inženýrském studiu mohou uznat (skupina oVOR).

Studenti mají v prvním semestru pevně stanovenou strukturu a jsou rozděleni do dvou skupin: