Doporučený vzorový studijní plán skupiny A

Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru
Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2011/2012   SKUPINA A
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 27 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě 3 oP 0/2
3MA101 Management 4 oP 2/0
3MI103
3RU113
Makroekonomie I (česky, rusky)* 6 oP 2/2
4IT103 Informatika 5 oP 2/2
4MM101 Matematika pro ekonomy 6 oP 2/2
Jazyk 2 3 oJ2
2. 32 2PR101 Právo 5 oP 4/0
3MA112 Provozní management 6 oP 2/2
3MI102 Mikroekonomie I 6 oP 2/2
3PE111 Podniková ekonomika 1 6 oP 2/2
3MG212
3MG638
Marketing 1 (česky, anglicky)** 3 oP 2/0
Jazyk 1 3 oJ1 0/2
Jazyk 2 3 oJ2 0/2
3. 30 1BP212 Bankovní produkty a operace 6 oP 4/0
1FP211 Finance podniku 6 oP 2/2
3LG211 Logistika 7 oP 2/2
2MO201 Mezinárodní obchodní operace 3 oP 2/0
4ST201 Statistika 6 oP 2/2
Jazyk 1 3 oJ1 0/2
4. 30 1FU201 Účetnictví I. 6 oP 2/2
3MA211 Management kvality, environmentu a bezpečnosti 3 oP 2/0
3PS211 Psychologie a sociologie řízení 5 oP 2/2
oborově volitelný 12 oV
Jazyk 1 3 oJ1 0/2
5. 30 3PA311 Personální řízení 1 6 oP 2/2
4EK311 Operační výzkum 6 oP 2/2
1MU211 Manažerské účetnictví 6 oP 2/2
3MG214
3MG215
Spotřební chování (česky, anglicky)*** 3 oP 2/0
oborově volitelný 6 oV
Jazyk 1 3 oJ1
6. 31 odborný předmět v cizím jazyce 3 oJ
celoškolně volně volitelný 16 cVB
oborově volitelný 6 oV
DIP_B+ obhajoba BP+ 3 oSZ
PHM státní bakalářská zkouška 3 oSZ
Celkem za studium 180 

Nově si studenti mohou alternativně volit mezi českou, anglickou či ruskou jazykovou mutací některých předmětů:
*  mezi českou (3MI103) a ruskou verzí (3RU113) předmětu Makroekonomie I.
**  mezi českou (3MG212) a anglickou verzí (3MG638) předmětu Marketing 1.
***  mezi českou (3MG214) a anglickou verzí (3MG215) předmětu Spotřební chování.

+Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují Obhajobu bakalářské práce s identem 3OBP.