Doporučený vzorový studijní plán skupiny A

Vzorový studijní plán bakalářského studia oboru
Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2012/2013   SKUPINA A
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 27 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě 3 oP 0/2
3MA101
3RU116
Management (česky, rusky)* 4 oP 2/0
3MI103
3RU113
Makroekonomie I (česky, rusky)* 6 oP 2/2
4IT103 Informatika 5 oP 2/2
4MM101 Matematika pro ekonomy 6 oP 2/2
Jazyk 2 – mírně pokročilá úroveň I 3 fjV 0/2
2. 32 2PR101 Právo 5 oP 4/0
3MA112 Provozní management 6 oP 2/2
3MI102
3RU123
Mikroekonomie I (česky, rusky)* 6 oP 2/2
3PE111 Podniková ekonomika 1 6 oP 2/2
3MG212
3MG638
Marketing 1 (česky, anglicky)* 3 oP 2/0
Jazyk 1 – pokročilá úroveň I 3 fjV 0/2
Jazyk 2 – mírně pokročilá úroveň II 3 fjV 0/2
3. 31 1BP212 Bankovní produkty a operace 6 oP 4/0
3MA211 Management kvality, environmentu a bezpečnosti 3 oP 1/1
3LG211 Logistika 7 oP 2/2
2MO201 Mezinárodní obchodní operace 3 oP 2/0
4ST201 Statistika 6 oP 2/2
Jazyk 1 – pokročilá úroveň II 3 fjV 0/2
Jazyk 2 – středně pokročilá úroveň I 3 fjV 0/2
4. 29 1FU201 Účetnictví I. 6 oP 2/2
1FP211 Finance podniku 6 oP 2/2
3PS211 Psychologie a sociologie řízení 5 oP 4/0
oborově volitelný 6 oV
Jazyk 1 – pokročilá úroveň III 3 fjV 0/2
Jazyk 2 – středně pokročilá úroveň II 3 fjP2 0/2
5. 30 3PA311 Personální řízení 1 6 oP 2/2
4EK311 Operační výzkum 6 oP 2/2
1MU211 Manažerské účetnictví 6 oP 2/2
3MG214
3MG215
Spotřební chování (česky, anglicky)* 3 oP 2/0
oborově volitelný 6 oV
Jazyk 1 – pokročilá úroveň IV 3 fjP 0/2
6. 31 odborný předmět v cizím jazyce 3 oJ
celoškolně volně volitelný 10 cVB
oborově volitelný 12 oV
DIP_B** obhajoba BP** 3 oSZ
PHM státní bakalářská zkouška 3 oSZ
Celkem za studium 180

* Studenti mohou alternativně volit mezi českou, anglickou příp.  ruskou jazykovou mutací některých předmětů:

  • mezi českou (3MA101) a ruskou verzí (3RU116) předmětu Management;
  • mezi českou (3MI102) a ruskou verzí (3RU123) předmětu Mikroekonomie I;
  • mezi českou (3MI103) a ruskou verzí (3RU113) předmětu Makroekonomie I;
  • mezi českou (3MG212) a anglickou verzí (3MG638) předmětu Marketing 1;
  • mezi českou (3MG214) a anglickou verzí (3MG215) předmětu Spotřební chování.

**Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují Obhajobu bakalářské práce s identem 3OBP.