Doporučený vzorový studijní plán skupiny A

Doporučený vzorový studijní plán bakalářského studia oboru
Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2016/2017   SKUPINA A
semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 4IT103 Informatika 5 oP 2/2
3MI103 Makroekonomie I 6 oP 2/2
4MM101 Matematika pro ekonomy 6 oP 2/2
2PR101 Právo 5 oP 4/0
3MG217 Marketing 1 5 oP 2/2
Jazyk 2 – mírně pokročilá úroveň I 3 fjV 0/2
2. 30 3MI102 Mikroekonomie I 6 oP 2/2
3MA103 Principy managementu 6 oP 2/2
3MA112 Provozní management 6 oP 2/2
3PO101 Základy podnikání 6 oP 2/2
Jazyk 1 – pokročilá úroveň I 3 fjV 0/2
Jazyk 2 – mírně pokročilá úroveň II 3 fjV 0/2
3. 30 1FU201 Účetnictví I 6 oP 2/2
3LG212 Logistika 6 oP 2/2
33F201 Jak psát kvalifikační práci 3 oP 1/1
4ST201 Statistika 6 oP 2/2
Jazyk 1 – pokročilá úroveň II 3 fjV 0/2
Jazyk 2 – středně pokročilá úroveň I 3 fjV 0/2
oborově volitelný 3 oV
4. 30 3SG210 Finanční management 6 oP 2/2
3PS212 Organizační chování 6 oP 2/2
3SG200 Strategická analýza 6 oP 2/2
oborově volitelný 6 oV
Jazyk 1 – pokročilá úroveň III 3 fjV 0/2
Jazyk 2 – středně pokročilá úroveň II 3 fjP2 0/2
5. 30 1MU211 Manažerské účetnictví 6 oP 2/2
4EK311 Operační výzkum 6 oP 2/2
3PA311 Personální řízení 1 6 oP 2/2
3MG214 Spotřební chování 3 oP 2/0
oborově volitelný 6 oV
Jazyk 1 – pokročilá úroveň IV 3 fjP 0/2
6. 30 odborný předmět v cizím jazyce 3 oJ
celoškolně volně volitelný 9 cVB
oborově volitelný 12 oV
DIP_B* obhajoba BP* 3 oSZ
MNS státní bakalářská zkouška 3 oSZ
Celkem za studium 180

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují Obhajobu bakalářské práce s identem 3OBP.