Postup při zařizování Learning Agreement

  1. Před odjezdem: Vyplnit Learning agreement, v případě nejasností lze konzultovat výběr předmětů s proděkanem pro zahraniční vztahy. Následně je potřeba nechat si potvrdit LA proděkanem pro zahraniční vztahy.

  2. Během pobytu: O změnu musí v průběhu zahraničního pobytu student požádat e-mailem proděkana pro zahraniční vztahy, který potvrdí souhlas se změnou. Student by měl v LA nastavit takový počet kreditů, aby dosáhl hranice minimálně 20 ECTS za semestr, které je potřeba úspěšně odstudovat na výměnné univerzitě.

  3. Po návratu: Pouze pokud došlo ke změnám v LA. Nechat si potvrdit u proděkana pro zahraniční vztahy změny provedené v LA v průběhu pobytu v zahraničí (pokud k nim došlo).

Mohlo by Vás zajímat

Uznávání předmětů
Proč vyjet do zahraničí?