Uznávání předmětů – mimo studia VŠE

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání takto vystudovaných předmětů se vztahuje standardní režim pro uznání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE, přičemž dalším kriteriem je posouzení zahraniční vysoké školy a rozsahu a obsahu studijních povinností zde složených.

 

Mohlo by Vás zajímat

Uznávání předmětů v rámci VŠE
Postup při zařizování Learning Agreement