Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuality

Související stránky

Aktuální informace

  • Uzávěrka vkládání záznamů o publikacích za rok 2017 do databáze PCVSE se vyhlašuje na 7. 2. 2018, aby byly publikace překlopeny do databáze do konce února.
  • Od 1. 9. platí nový Studijní a zkušební řád – týká se všech, i dříve nastoupených studentů! 
  • Harmonogram zimního semestru – zimní semestr 2017/2018 začíná 1. 9. 2017 a končí 11. 2. 2018.

Informace pro studenty doktorského studia

Aktuální předpisy fakulty pro doktorské studium

Povinnosti doktorandů Fakulty podnikohospodářské uvedené v příslušném Opatření děkana doplňují Studijní a zkušební řád: