Aktuality

Aktuální informace

Informace pro studenty doktorského studia

Aktuální předpisy fakulty pro doktorské studium

Povinnosti doktorandů Fakulty podnikohospodářské uvedené v příslušném Opatření děkana doplňují Studijní a zkušební řád:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague