Obhajoba disertační práce

Doktorské studium se ukončuje řádným obhájením doktorské disertační práce. Student, který splnil všechny podmínky pro přihlášení k obhajobě disertační práce a vložil její konečnou verzi do informačního systému InSIS, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk,
  • 10 x  autoreferát v tištěné podobě – zaslat i v elektronické podobě na adresu adriana.valova@vse.cz,
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • protokol podepsaný školitelem o výsledku kontroly práce v programu Ephorus (zajistí školitel),
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele,
  • vytisknuté potvrzení o vložení práce do systému InSIS (ukázka zde),
  • programy přípravy/hodnocení doktoranda  za celé studium – týká se doktorandů podle starého opatření děkana (formuláře zde str.4-7).

Student musí veškeré materiály předložit 8 týdnů před konáním obhajoby.

Doktorand nejdříve odevzdá finální verzi práce v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (v .pdf formátu) v InSIS. Řádné elektronické odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ Pak teprve lze práci  a ostatní dokumenty odevzdat k obhajobě. (Systém InSIS při odevzdání vyžaduje abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.)

Student se nemůže přihlásit na obhajobu pokud neabsolvoval kolokvium/malou obhajobu a SDZ.

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací

Plánované obhajoby

Jméno Školitel Katedra Předpokládaný termín
 PhDr. Mgr. Pavlína Honsová doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. KMPS 20. 6. 2019/13:00/RB 359
Dipl.-BW (FH) Thomas Schiller, Ph.D. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KMPS 31. 5. 2019/15:30/RB 438
Dipl.-Bw. (FH) Uwe Bergold  doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 31. 5. 2019/13:30/RB 438
Ing. Kateřina Gawthorpe  doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. KMAE 31. 5. 2019/12:30/RB 459
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA  prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KM 22. 5. 2019/17:00/RB 359
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek  doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. KMG 9. 5. 2019/15:00/RB 359
Adriana Starostová, MSc  doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. KMG 9. 5. 2019/13:00/RB 359
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.  prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 3. 4. 2019/12:00/RB 359
Ing. Martina Fischerová  doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. KMPS 25. 2. 2019/10:00/RB 359
Ing. James Huňak  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 20. 2. 2019/14:30/RB 359
Ing. Veronika Červinská, DiS.  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 20. 2. 2019/13:00/RB 359
Ing. Martin Zelený prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. KAM 26. 9. 2018/10:00/RB 359
Ing. Stanislav Simbartl prof. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 19. 9. 2018/11:00/RB 438
Ing. Lee Louda doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 17. 9. 2018/10:00/RB 359
 Ing. Dušan Litva doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. KMIE  26. 6. 2018/10:00/RB 359
 Ing. Jan Mísař doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. KPO  21. 6. 2018/14:00/RB 359
 Ing. Karel Koliš doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. KM  20. 6. 2018/13:00/RB 338
 Ing. Michal Andera doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. KPO  6. 6. 2018/14:00/RB 359
 Ing. Jiří Hájek doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 21. 2. 2018/13:00/RB 459