Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoba doktorské disertační práce

Pokyny k obhajobě disertační práce

Doktorské studium se ukončuje řádným obhájením doktorské disertační práce. Student, který splnil všechny podmínky pro přihlášení k obhajobě disertační práce a vložil její konečnou verzi do informačního systému InSIS, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk,
  • 15 x  autoreferát v tištěné podobě - zaslat i v elektronické podobě na adresu adriana.valova@vse.cz,
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze: http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/,
  • protokol podepsaný školitelem o výsledku kontroly práce v programu Ephorus (zajistí školitel),
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • vytisknuté potvrzení o vložení práce do systému InSIS (ukázka zde),
  • programy přípravy/ hodnocení doktoranda  za celé studium - týká se doktorandů podle starého opatření děkana (formuláře zde str.4-7).

Student musí veškeré materiály předložit  8 týdnů před konáním obhajoby.

Doktorand nejdříve odevzdá finální verzi práce v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (v .pdf formátu) v InSIS. Řádné elektronické odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ Pak teprve lze práci  a ostatní dokumenty odevzdat k obhajobě. (Systém InSIS při odevzdání vyžaduje abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.)

Student se nemůže přihlásit na obhajobu pokud neabsolvoval kolokvium/malou obhajobu a SDZ.

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací

Plánované obhajoby

JMÉNO ŠKOLITEL KATEDRA PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
       
       
       
       
 Ing. Dušan Litva  doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.  KMIE  26. 6. 2018/10:00/RB 359   
 Ing. Jan Mísař  doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.  KPO  21. 6. 2018/14:00/RB 359  
 Ing. Karel Koliš  doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.  KM  20. 6. 2018/13:00/RB 338 
 Ing. Michal Andera  doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  KPO  6. 6. 2018/14:00/RB 359
 Ing. Jiří Hájek  doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.  KSG  21. 2. 2018/13:00/RB 459  
 Mgr. Ing. Petr Obergruber   doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.  KMIE  18. 12. 2017/8:00/RB 359
 Ing. Ondřej Dvouletý, MSc   doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  KPO  12. 12. 2017/11:00/RB 359
 Ing. Marek Vich  doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  KMPS  12. 12. 2017/12:30/RB 359
 Ing. Karel Kňap, MBA  prof. Ing. Ivan Nový, CSc.  KMPS  15. 11. 2017/13:00/RB 359
 Ing. Gabriela Hrubcová  prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.  KMIE  30. 6. 2017/11:30/RB 359
 Ing. Tomasz Bronislaw Czapran  prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.  KP  28. 6. 2017/10:00/RB 359
 Ing. Michal Kolář  doc. Ing. Jan Heřman, CSc.  KSG  27. 6. 2017/12:00/RB 359
 Mgr. Petr Zámečník  doc. Ing. Jan Heřman, CSc.   KSG  27. 6. 2017/10:00/RB 359
 Ing. Eduard Niko  doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.  KLOG  21. 6. 2017/14:00/RB 359
 Ing. Lukáš Svoboda, MBA  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.  KLOG  29. 3. 2017/13:00/RB 359
 Ing. Jan Plaček  doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.  KSG  9. 3. 2017/13:00/RB 436
 Ing. Petr Houdek  doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.  KSG  9. 3. 2017/13:00/RB 436
 Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA  prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.  KP  1. 2. 2017/15:00/RB 436
 Pierre Selmke  doc. Ing. Jan Heřman, CSc.  KSG  25. 1. 2017/14:00/RB 359
 Ing. Eva Šrámková  doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.  KLOG  17. 1. 2017/14:00/RB 359
 Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA  prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.  KP  20. 12. 2016  
 Ing. David Kula, MBA  prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.  KM  13. 12. 2016/13:30/RB 359
 Ing. Tomasz Bronislaw Czapran  prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.  KP  5. 10. 2016/14:00 /RB 359
 Ing. Iveta Mackenzie  doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.  KSG  5. 10. 2016/11:00 /RB 359
 Mgr. Martin Kopecký  prof. Ing. Ivan Nový, CSc.   KMPS  12. 9. 2016 / 14:00 /RB 459
 Mgr. Markéta Dianová, MBA  prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.  KAM  31. 5. 2016 / 10:00 / RB 459
 Ing. Jan Švoma  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  KSG  25. 5. 2016 / 13:00 / RB 359
 Ing. Marek Habrnal  doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.  KSG  27. 4. 2016 / 13:00 / RB 436
 Spartak Tulegenov, M.A.  doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.  KMIE   30. 3. 2016 / 9:00 / RB 359
 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová  doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.  KSG  30. 3. 2016 / 11:00 / RB 359
 Ing. Iveta Mackenzie  doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.  KSG  30. 3. 2016 / 13:00 / RB 359
 Ing. Adam Novák, MBA  prof. Ing. Ivan Nový, CSc.  KMPS   29. 3. 2016 / 10:00 / RB 359
 Mgr. Olga Trčková  doc. Ing. Jana Boučková, CSc.  KMG  29. 2. 2016 / 14:00 / RB 359
 Bc. Jana Filová, MSc  doc. Ing. Jana Boučková, CSc.  KMG  29. 2. 2016 / 15:30 / RB 359
 Ing. Ondřej Kopecký  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  KSG  24. 2. 2016 / 13:00 / RB 359
 Ing. Milan Drahoňovský  doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.  KSG  24. 2. 2016 / 14:00 / RB 359