Promoce

Absolventi doktorského studia se laskavě dostaví hodinu před promocí vchodem z prvního patra nové budovy VŠE. Vaši rodinní příslušníci a hosté zaujmou místa cca 30 minut před promocí vchodem z přízemí.

(Pokud budou mezi Vašimi hosty malé děti, je nutno brát v úvahu slavnostní atmosféru ceremoniálu. S dětmi lze sedět v blízkosti horního východu z auly, kde je možné ze sálu v průběhu slavnosti odejít.)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague