2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvrh hodin doktorského studia – fakultní předměty LS 2017/2018

Související stránky

Letní semestr 2017/2018 Fakulta podnikohospodářská (začíná 11. 2. 2018)

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum, prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.: Vyučován konzultační formou v termínech dle domluvy.  

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. RB 450 Čt 22. 2. 2018, dále formou individuální konzultace 18:00
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 437  St 21. 2. 2018 13:45-15:15
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc. Vyučován konzultační formou v termínech dle domluvy.    
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. formou individuálních konzultací dle dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. RB 359  St 14. 2. 2018  od 16:50 dále v konzultačních hodinách na RB 332 
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. RB 312 16. února 2018, dále formou individuální konzultace 14:30
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc. RB 323a 13. 2. 2018 16:00 
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. RB 434 Út 6. 3. 2018 13:00 
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. RB 454 konzultační formou každé pondělí 14:00-15:30
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc. RB 455 konzultační formou každou středu 14:00-15:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. RB 348 St 21. 2. 2018, úvodní setkání 15:00
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Vyučován konzultační formou v termínech dle domluvy.     
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. RB 341 konzultační formou v pondělí  12:30-14:00
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Vyučován konzultační formou v termínech dle domluvy.     
Ekonomika kultury a europeizační procesy

 

Zimní semestr 2017/2018 Fakulta podnikohospodářská

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. RB 450

St 11. 10. 2017 

Kvůli kolizi s jiným předmětem bude navržena ještě jiná úvodní hodina, prosím sledujte zde.

od 16:15 
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 403 St 27. 9. 2017 14:00–15:30, dále dle dohody
 
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc. RB 341 Čt 5. 10. 2017 od 11:00
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. Vyučován v LS 2017/2018 konzultační formou.
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. RB 334 Út 17. 10. 2017 od 16 hodin, dále formou konzultací v konzultačních hodinách RB 332
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. RB 320 Pá 6. 10. 2017 14:30–16:00,  dále dle dohody
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc. RB 323a  Út 17. 10. 2017 od 16:00
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. RB 434 Út 3. 10. 2017 12:00–13:00, dále dle dohody
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Vyučován 2017/2018 konzultační formou v pondělí 14:00–15:30
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc. RB 455 St 4. 10. 2017 od 14:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. RB 348 St 25. 10. 2017 15:00–16:00, dále dle dohody
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Vyučován konzultační formou v termínech dle domluvy.
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. RB 341 Po 2. 10. 2017 od 15:00
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Vyučován konzultační formou v konzultačních hodinách.
Ekonomika kultury a europeizační procesy
AM 902 prof. Václav Riedlbauch nebude vyučován
Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy

Celoškolský předmět MIE 911, část makro bude vyučována následovně: 

prof. Sirůček: 24. 10., 14. 11. a 12. 12. vždy 14:30–17:45 na NB 177A.

 

 

 

 

 

Letní semestr 2016/2017 Fakulta podnikohospodářská

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. RB 450 Čt 16. 2. 2017 18:00 hodin, dále dle dohody
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 403 St 22. 2. 2017 13:30–15:00,  dále dle dohody
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc. dle individuální dohody  
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. dle individuální dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. RB 111 St 22. 2. 2017 dále dle dohody
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. RB 322 Pá 3. 3. 2017 14:30–16:00
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc. RB 323a St 1. 3. 2017 od 15:00
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. RB 434 St 8. 3. 2017 Zrušeno z důvodu nemoci - nutno domluvit individuálně.
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. RB 454 výuka konzultační formou ve středu 14:00–15:00
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc. RB 455 výuka konzultační formou ve středu 14:00–15:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. RB 348 Út 14. 2. 2017 15:00–16:00
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. výuka konzultační formou
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. RB 341 úterý od 2. týdne LS 15:00–16:30
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. dle individuální dohody
Ekonomika kultury a europeizační procesy
AM 902 prof. Václav Riedlbauch dle individuální dohody
Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy