Termíny

22.1.2018 - 23.1.2018 - Kurz pro veřejnost: B2B Strategický Marketing hrou

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvrh hodin doktorského studia – fakultní předměty

Související stránky

Zimní semestr 2015/2016 Fakulta podnikohospodářská

PŘEDMĚT  VYUČUJÍCÍ ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR místnost datum hodina
PE 925  prof.Ing.Eva Kislingerová, CSc. ZS LS RB 325 5.10.2015 9:00 hod.
Podniková ekonomika
PM 912 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. ZS LS RB 450

středa 21.10.2015 nebo (RB459 od 18:00), Další hodiny formou individuálních konzultací

 

16:00 hod.
Management pro budoucnost
MG 922 doc.Ing.Jan Koudelka, CSc. ZS LS RB 437 Od 7.10.2015 13:45-15:15
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc.Ph.Dr.Libuše Macáková,CSc. ZS LS výuka bude probíhat na základě osobní dohody (v konzultačních hodinách)
Teorie firmy
MIE 902 doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. ZS LS termíny výuky po individuální dohodě
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 prof. Ing. Ivan Nový, CSc. ZS LS RB 359 5.10.2015/ Další hodiny formou individuálních konzultací. 14:30-16:00
Manažerská psychologie a sociologie (doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.)
P 901 prof. Ing.Zuzana Dvořáková, CSc. ZS LS RB 322 v pátek (9.10.) od 14:30 do 16:00 hod.
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing.Petr Pernica, CSc. ZS LS RB 323a Od 5.10.2015 od 15.30 hod.
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. ZS LS RB 434 Od 15.10.2015 od 11.00 do 12.00 hod.
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing.Jiří Fotr, CSc.  ZS LS    V zimním semestru nevyučován  
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing.Milan Malý, CSc. ZS LS RB455 Středa (formou konzultací jako každoročně) 13-15 hod.
Organizační architektura a správa společností
PE 934 doc.Ing.Jiří Hnilica,Ph.D. ZS LS RB348 pravidelná výuka  vždy v   úterý 17.00-18.30
Podnikové finance
PE 919 Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D./doc.Ing.Jiří Hnilica,Ph.D.  ZS LS  od ZS 15/16 zrušen  Výuka viz PE_934 (jen pro studenty zapsané v předchozích semestrech)  
Ekonomická analýza podniku
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. ZS LS RB 341 Od 5.10.2015 od 19:30 hod.
Dynamické modely v ekonomii
AM_901 Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. ZS LS termíny výuky po individuální dohodě
Ekonomika kultury a europeizační procesy
AM_902 Prof. Václav Riedlbauch ZS LS termíny výuky po individuální dohodě
Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy
PO_921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. ZS LS    termíny výuky po individuální dohodě  
Výzkum podnikání