Studijní plány a předměty studia

Studijní plány ukládají, které předměty musí studenti absolvovat a ze kterých si mohou vybírat:

Rozvrhy hodin doktorského studia každý obsahuje jiné předměty:

  • Podniková ekonomika a management a Ekonomie (Týká se již studujících studentů, přijatých před rokem 2020.)

Seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium pro jednotlivé programy

Ident Management a manažerská ekonomie
3CV901 Metodologie vědeckého výzkumu
3CV902 Statistické metody pro kvantitativní výzkum
3CV903 Kvalitativní výzkum
3MA901 Management
3MI910 Ekonomie firmy a odvětví
3PO911 Výzkum podnikání
3SG911 Výzkum strategie
3MG911 Výzkum marketingu
3MA911 Výzkum managementu a manažerského rozhodování
3AM911 Výzkum managementu kultury a umění
3PA911 Výzkum HR managementu
3LG911 Výzkum v supply chain managementu, logistice a dopravě
3PS911 Výzkum manažerské psychologie a sociologie
3MI912 Výzkum v manažerské ekonomii

 

Ident Podniková ekonomika a management; Ekonomie
MIE905 Dynamické modely v ekonomii
MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie)
AM_901 Ekonomika kultury a evropeizační procesy
MIE902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
LOG931 Logistický management
PM_912 Management pro budoucnost
PSP932 Manažerská psychologie a sociologie
MG_922 Marketing a chování spotřebitele
MG_921 Marketingová strategie
MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
PM_922 Organizační architektura a správa společností
PE_925 Podniková ekonomika
PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika
P__901 Řízení lidí pro budoucnost
MIE921 Teorie firmy
AM_902 Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy

Minulé rozvrhy

Mohlo by Vás zajímat

Povinnosti doktorandů
Státní doktorská zkouška