Studijní plány a předměty studia

Studijní plány ukládají, které předměty musí studenti absolvovat a ze kterých si mohou vybírat:

Rozvrh hodin doktorského studia dle akademického semestru, každý obsahuje jiné předměty:

Seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium

F III. Fakulta podnikohospodářská
MIE905 Dynamické modely v ekonomii
MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie)
AM_901 Ekonomika kultury a evropeizační procesy
MIE902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
LOG931 Logistický management
PM_912 Management pro budoucnost
PSP932 Manažerská psychologie a sociologie
MG_922 Marketing a chování spotřebitele
MG_921 Marketingová strategie
MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
PM_922 Organizační architektura a správa společností
PE_925 Podniková ekonomika
PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika
P__901 Řízení lidí pro budoucnost
MIE921 Teorie firmy
AM_902 Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy

Minulé rozvrhy

Mohlo by Vás zajímat

Povinnosti doktorandů
Státní doktorská zkouška