Rozvrh hodin 2019/2020 – fakultní předměty

Zimní semestr 2019/2020 Fakulta podnikohospodářská
(začíná 1. 9. 2019)

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.  Bude vypsán v letním semestru blokovou výukou.
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 403 St 2. 10. 2019, další po dohodě 13:40–14:40
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc. RB 341 úvodní hodina 26. 9. 2019, další po dohodě  v 11:00
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. RB 436 úvodní hodina 7. 10. 2019, další hodiny jako individuální konzultace v uvedené době na RB 336  14:30–16:00
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 doc. Ing. Otakar Němec, CSc. RB 320 úvodní hodina Út 17. 10. 2019  v 17:00
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. RB 434 úvodní hodina 7. 10.  2019  v 10:00
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. RB 454 úvodní hodina v úterý 8. 10. 2019  ve 14:00
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc. RB 455 konzultační formou od 25. 9. 2019  středy 14:00–15:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. RB 348 první hodina Út 1. 10. 2019  14:00–15:00
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. RB 341  první hodina Út 1. 10. 2019  14:30–16:30
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Ekonomika kultury a europeizační procesy

 

Letní semestr 2018/2019 Fakulta podnikohospodářská
(začíná 11. 2. 2019)

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum, prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.: Vyučován konzultační formou v termínech dle domluvy.

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912  doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.  RB 426 Výuka blokovou formou v měsících únor až květen; místnost i termíny budou upřesněny.
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.  RB 437  středa 27. 2. 2019 13:45–15:15,  dále dle dohody
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.  RB 436 úterý 12. února 2019, dále formou konzultací v úterý 14:30-16:00 na RB 332  14:30-16:00
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 doc. Ing. Otakar Němec, CSc.   výuka konzultační formou dle dohody, v pondělí
(kontaktujte Ing. Marka Stříteského, Ph.D.)
 18:00–19:30
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.  RB 434 St 13. 3. 2019

St 10. 4. 2019

15:00–16:00
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.  RB 454 výuka konzultační formou v KH každou středu  14:00–15:00
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc.  RB 455  výuka konzultační formou v KH každou středu  14:00–15:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  RB 348  St 27. 2. 2019  14:00–15:00
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Ekonomika kultury a europeizační procesy

 

Zimní semestr 2018/2019 Fakulta podnikohospodářská
(začíná 1. 9. 2018)

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.  Výuka až v letním semestru.
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 437 úterý 25. 9. 2018 9:15–10:45,  dále dle dohody
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc. výuka konzultační formou v konzultačních hodinách
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. výuka konzultační formou v konzultačních hodinách
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.  RB334 v Út 9.10. 2018, dále v KH dle domluvy od 17:45
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 doc. Ing. Otakar Němec, CSc. výuka konzultační formou v konzultačních hodinách
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc. RB 323a 29. 10. 2018 od 14:30
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Výuka v letním semestru
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.  RB 454 výuka konzultační formou v KH každou středu 14:00-15:00
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc.  RB 455  výuka konzultační formou v KH každou středu 14:00-15:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. RB 348 St 17. 10. 15:00
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. výuka konzultační formou v konzultačních hodinách
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. výuka konzultační formou v konzultačních hodinách
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. výuka konzultační formou v konzultačních hodinách
Ekonomika kultury a europeizační procesy