Program Arts management

Cílem navazujícího magisterského studia programu Arts management je příprava absolventů pro úspěšné působení ve vedoucích pozicích ve sféře ekonomiky a podnikání v kultuře. Absolventi najdou uplatnění v řídících manažerských postech ve veřejné správě, v neziskovém sektoru i v mezinárodních organizacích v sektoru kultury. Magisterský program je určen rovněž pro absolventy vysokoškolských uměleckých oborů, kteří získávají kvalifikaci pro management kulturních organizací i vlastních uměleckých podniků.

Program je vhodný pro dynamický typ studentů, absolventů ekonomických, ale i uměleckých bakalářských oborů, kteří pro své profesní uplatnění ve sféře ekonomiky a managementu kultury potřebují získat odborně specializované znalosti a dovednosti v souvislosti s řízením a budováním podniků v jednotlivých segmentech ekonomiky kultury.

Absolventi získají specializované znalosti a dovednosti nutné pro efektivní management organizací a podniků v jednotlivých oblastech kultury, ve sféře mezinárodní spolupráce, kulturní diplomacii a uplatnění kulturních statků v evropském a globálním ekonomickém rámci. Detailně ovládnou specifika jednotlivých segmentů hmotné i kreativní kultury, práci s médii a mediální prezentaci kulturních statků, včetně souvisejících marketingových strategií. Budou připraveni pro využití specializovaných znalostí a dovedností ve sféře ekonomiky kultury, v rozvoji kulturních průmyslů a v jednotlivých aplikačních rovinách kulturního podnikání, včetně oblasti kulturního turismu.

Studijní plány

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán v databázi InSIS v sekci Studijní informaceStudijní plány. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, magisterského programu Arts management (studenti přijatí do akademického roku 2018/19 a dříve magisterského programu Ekonomika a management a oboru Arts management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování programu/oboru splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studentaKontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže: