Program Management

 

Co je cílem? Cílem navazujícího magisterského studia programu Management je připravit eticky uvažující absolventy pro úspěšnou budoucí kariéru na manažerských pozicích zejména v podnikové sféře, ve státních institucích a neziskových organizacích.

 

Pro koho je vhodný? Dvouletý navazující magisterský program Management je vhodný pro studenty se zájmem o podnikatelské prostředí, kteří by si rádi prohloubili svoje znalosti a dovednosti související s řízením a budováním podniků.

 

Jste ideální student? Máte analytické uvažování, výborný ekonomický přehled a velmi dobře ovládáte anglický jazyk. Studijní program je výrazně mezinárodního charakteru, a proto se u ideálního uchazeče předpokládá schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

 

Kde se uplatníte? Získáte znalosti a dovednosti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských funkcí na všech úrovních řízení podniku. Uplatníte se jak v začínajících podnicích, start-upech, rodinných firmách či korporátech, tak ve státní správě, neziskovém sektoru a veřejnoprávních institucích.

 

Jaké předměty vás čekají?

      • předměty oborového základu: strategie, leadership, management, marketing, inovace a podnikání, personální řízení, manažerské rozhodování a řešení problémů logistické služby, manažerská ekonomie, manažerské finance, aplikovaná makroekonomie, metody výzkumu;
      • doprofilující předměty vedlejší specializace: dle vlastního výběru vedlejší specializace

 

Chcete získat zahraniční zkušenosti? V rámci magisterského studia můžete vyjet na studijní pobyt do zahraničí na jeden semestr, ale můžete vyrazit i na odbornou stáž u firmy v zahraničí, nebo využít možnost takzvaného Double Degree výměnného studijního programu. Více zjistíte tady.

 

Kde rozšíříte své znalosti? V rámci navazujícího magisterského studia rozšíříte vaše znalosti a kvalifikaci ve vedlejší specializaci. Vedlejška je povinnou součástí studia hlavního oboru, umožní vám se blíže zaměřit na další oblast mimo váš hlavní obor.

Fakulta podnikohospodářská nabízí 12 vedlejších specializací: 

Vedlejší specializaci si můžete vybrat i z dalších více než 50 zaměření na ostatních fakultách VŠE.

 

Studijní plány

Zajímá vás, jaké předměty vás při studiu čekají? Podrobný seznam všech předmětů, které musíte během magisterského studijního programu odstudovat, najdete ve studijním plánu. Ten taky doporučuje, v jakém semestru je vhodné dané předměty odstudovat. Například předmět Marketing 2 se doporučuje studovat v prvním semestru, předmět Management 2 zase v druhém semestru.

Každému přijatému uchazeči je přidělen příslušný studijní plán. Při sestavování rozvrhu se můžete držet doporučeného studijního plánu nebo si jej sestavit dle vlastních preferencí.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, najdete zde.

Ke studijnímu plánu se také můžete dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.