Program Management

Cílem navazujícího magisterského studia programu Management je připravit jeho absolventy pro úspěšnou budoucí kariéru na manažerských pozicích zejména v průmyslových podnicích, podnicích služeb a v poradenských firmách.

Program je vhodný pro analyticky uvažující studenty, kteří mají výborný ekonomický přehled a rádi by si prohloubili svoje znalosti a dovednosti související s řízením a budováním podniků a kteří zatím nemají větší pracovní zkušenosti. Vzhledem k výrazně mezinárodnímu charakteru programu je obecným předpokladem uchazečů schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

Studenti získají znalosti a dovednosti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských funkcí na všech úrovních řízení podniku a dalších institucích, které znalost managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Uplatnění naleznou v podnicích všech velikostí, různých životních cyklů, vlastnických či právních forem, odvětví a oborů podnikání.

Studijní plány

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán v databázi InSIS v sekci Studijní informaceStudijní plány. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, magisterského programu Management (pro studenty přijaté do akademického roku 2018/19 a dříve magisterského programu Ekonomika a management a oboru Management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování programu/oboru splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studentaKontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže: