Vzorový studijní plán pro akademický rok 2010/2011

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kredito*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují předmět 3ODP Obhajoba diplomové práce. Pro obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace na jiné fakultě jsou v plánu zařazeny i předměty 1ODP, 2ODP, 4ODP a 5ODP. Ty si zapisuje pouze student, jemuž bylo povoleno psát DP v rámci vedlejší specializace na odpovídající fakultě.vých poukázek ECTS (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (skupina hP) ve výši 40 ECTS,
  • předměty vedlejší specializace (skupina sP) ve výši 30 ECTS,
  • oborově volitelné předměty (skupina hV) ve výši nejméně 21 ECTS,
  • odborné předměty v cizím jazyce (skupina hJ) nejméně ve výši 6 ECTS,
  • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou volit předměty ze skupiny cVM,
  • získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace,
  • získat 2 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z ekonomie,
  • získat 6 kreditů za složení státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace,
  • získat 6 kreditů za vypracování a obhájení diplomové práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 17 ECTS na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba kvalifikační práce).

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia
oboru Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2010/2011

semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky
1. 30 3MI402 Ekonomie 2 7 hP 4/2
3PE412 Podniková ekonomika 2 6 hP 2/2
3MG412 Marketing 2 6 hP 2/2
3PA412 Personální řízení 2 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 2/2
EKS_3 Státní zkouška z ekonomie 2 fSZ
2. 30 3MA413 Management 3 – Manažerské rozhodování 6 hP 2/2
3TM401 Technologický a inovační management 6 hP 4/0
předměty vedlejší specializace 18 sP
3. 30 oborově volitelný 12 hV
předměty vedlejší specializace 12 sP
odborný předmět v cizím jazyce 6 hJ
4. 30 oborově volitelný 9 hV
celoškolně volně volitelný 6 hV/cVM
Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
PE1 Státní zkouška ze studijního oboru 6 hSZ1
DIP_D* Obhajoba diplomové práce* 6 fSZ
Celkem za studium 120 EC

*Od ZS 2018/2019 si studenti zapisují předmět 3ODP Obhajoba diplomové práce. Pro obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace na jiné fakultě jsou v plánu zařazeny i předměty 1ODP, 2ODP, 4ODP a 5ODP. Ty si zapisuje pouze student, jemuž bylo povoleno psát DP v rámci vedlejší specializace na odpovídající fakultě.