Double-degree VŠE a EU Bratislava

FPH ve spolupráci s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě otevřela nový výměnný studijní program typu „double degree“. Absolventi programu získávají dva inženýrské tituly. Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok (dva semestry) na každé z fakult. Celé studium lze tudíž absolvovat za standardní dobu dvou let. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi jak diplom Vysoké školy ekonomické v Praze, tak i diplom Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vypsána jsou 2 místa na každý akademický rok.

Požadavky na výběrové řízení

  • motivační dopis
  • počet získaných a ztracených kreditů
  • V případě vyššího počtu zájemců je dodatečným kritériem dosažený studijní průměr v rámci bakalářského studia

Přihláška

Písemnou přihlášku společně s motivačním dopisem podávejte proděkance pro studijní záležitosti FPH doc. Ing. Haně Mikovcové, Ph.D. K podání přihlášky použijte formulář Study Abroad Course Plan. [PDF]

Kontaktní osoba

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost
místnost: RB 327
telefon: 224 098 627
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

MBA pro studenty
Honors Academia