Double-degree VŠE a EU Bratislava

FPH ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě otevřela výměnný studijní program typu „double degree“. Double degree je možné studovat na dvou fakultách EU v Bratislavě a to na Fakultě podnikového manažmentu a na Obchodní fakultě. Absolventi programu získávají dva inženýrské tituly. Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok (dva semestry) na každé z fakult. Celé studium lze tudíž absolvovat za standardní dobu dvou let. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi jak diplom Vysoké školy ekonomické v Praze, tak i diplom Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vypsána jsou 2 místa na každou fakultu na každý akademický rok.

 

Požadavky na výběrové řízení

  • motivační dopis
  • počet získaných a ztracených kreditů
  • V případě vyššího počtu zájemců je dodatečným kritériem dosažený studijní průměr v rámci bakalářského studia

 

Přihláška

Písemnou přihlášku společně s motivačním dopisem podávejte Proděkanovi pro zahraniční vztahy FPH. K podání přihlášky použijte formulář Study Abroad Course Plan. [PDF]

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy
místnost: RB 348
tel.: 224 098 348
e-mail: ladislav.tyll@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Honors Academia