Freemover studijní pobyty

Program Freemover NENÍ totéž co výměnný program. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů. Jde o Vaši individuální mobilitu, tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte podle svého studijního zaměření.

Proděkan pro zahraniční vztahy organizačně zajišťuje výjezd studenta do zahraničí a má na starosti dokumentaci pobytů. Žádosti se přijímají průběžně.

Termíny podání přihlášek ke studiu na zahraničních školách, jsou-li stanoveny, závisí na jednotlivých hostitelských institucích, a je tedy třeba je zjistit např. na internetových stránkách škol; obvykle předcházejí plánovaný začátek studia o 3 – 6 měsíců.
 

Organizace pobytu Freemover

  • Zahraniční studijní pobyt může trvat pouze jeden semestr a musí být realizován v letním nebo zimním semestru kalendářního roku (v případě zimního semestru je možný lehký přesah do následujícího kalendářního roku – na řadě škol zkouškové období po zimním semestru stejně jako na VŠE zasahuje do ledna/února nového kalendářního roku).
  • Student po dobu studia v zahraničí zůstává studentem VŠE, své studium nepřerušuje.
  • Studium v zahraničí se uzná jako součást studia na VŠE (vybrané kurzy by měly odpovídat 20 – 30 ECTS), jsou-li dodrženy všechny podmínky zde uvedené.
  • Student musí mít k výjezdu souhlas fakulty a akceptační dopis přijímající vysoké školy.

 

Související povinnosti studenta

  • konzultovat svůj záměr studovat individuálně v zahraničí, výběr zahraniční školy a předměty s proděkanem pro zahraniční vztahy a následně příslušného proděkana požádat o schválení konkrétního studijního plánu na dobu studia v zahraničí
  • akceptační dopis (souhlas přijímající vysoké školy), který studentovi zahraniční škola vydá jako doklad o přijetí ke studiu, musí student předložit na fakultě, tj. příslušnému proděkanovi.
  • před odjezdem studenta musí být vypracován a podepsán studijní plán / smlouva, tzv. Study Abroad Course Plan, v němž budou specifikovány konkrétní předměty, které budou v zahraničí studovány, a tím i podmínky pro uznání zahraničního studia. Tento dokument musí být před odjezdem podepsán jak domácí, tak hostitelskou institucí. Formulář Study Abroad Course Plan je k dispozici na webu FPH.

 

Po návratu

Dokumenty se odevzdávají proděkanovi pro studijní záležitosti

  • Confirmation of Study Period (potvrzení délky pobytu od zahraniční univerzity).
  • Zprávu ze zahraničního pobytu (vyplnit v InSIS – portál Moje studium)
  • Kopii Transcript of Records (přehled předmětů vystudovaných v zahraničí a jejich výsledků)

 

Kolikrát lze vyjet

Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný / podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni (pravidlo „1+1″).

Účastníci programu Freemover v rámci bakalářského studia se mohou zúčastnit výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty magisterské, či se zúčastnit programu Freemover znovu během magisterského studia.

Studenti, kteří byli vysláni na semestrální výměnné pobyty v rámci bakalářského studia, se nepřipraví o možnost v budoucnu využít stipendijní program Freemover.
 

Finanční podpora

VŠE jako celek a ani FPH neposkytuje finanční podporu pro pobyty na typu freemover.
 

Kontaktní osoba

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Proděkan pro zahraniční vztahy
statutární zástupce děkana
místnost: RB 339
tel.: 224 098 339
e-mail: jindrich.soukup@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Semestrální výměnné pobyty
Double degree