Uznávání předmětů – v rámci studia VŠE

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE.

 

Počet kreditů

Před výjezdem musí mít student k dispozici alespoň takový počet dosud nevyužitých kreditových poukázek (včetně rezervních), který umožní po návratu ze zahraničí:

  • uznání zahraničního studia v požadovaném objemu 30 ECTS (nejméně však 20 ECTS);
  • a zároveň bude dostatečný pro dokončení studia na VŠE (tj. přihlášení na zbývající předměty a státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby kvalifikační práce)

 

Learning agreement (LA)

Dále musí mít student od proděkana pro zahraniční vztahy schválený learning agreement (LA), tj. seznam předmětů studovaných na zahraniční univerzitě, který je v souladu se studijním plánem studenta a je tedy uznatelný jako jeho součást (shodně je třeba potvrdit veškeré případné změny).

Předměty vystudované v zahraničí uznává proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

V souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE je student povinen požádat o uznání všech studijních povinností, které absolvoval při studiu na vysoké škole v zahraničí, na niž byl vyslán v rámci studia na VŠE. Úspěšně absolvované studijní povinnosti mu jsou uznány. Za studijní povinnosti absolvované neúspěšně se mu odebere příslušný počet kreditových poukázek.

Celý postup při zařizování LA naleznete zde

 

Transcript of records

K jednání (nejlépe ihned po obdržení transcript of records, nejpozději v průběhu studia v semestru, který následuje po posledním semestru studia v zahraničí) je třeba přinést kromě learning agreement (LA) i originál transcriptu (měl být zaslán ze zahraniční univerzity na OZS nebo osobně studentovi).

V případě, že součástí transcript of records není popis stupnice známek, je zapotřebí ho stáhnout z webových stránek zahraniční univerzity a vzít také s sebou.

 

Uznání povinných předmětů

Pokud student požádá o uznání odstudovaného předmětu za konkrétní povinný předmět, je ještě třeba doložit kladné stanovisko garanta příslušného předmětu na VŠE (předměty, které bude chtít student uznat za konkrétní povinné předměty, doporučujeme prokonzultovat před odjezdem do zahraničí s příslušnými garanty předmětů).

 

Uznání volitelných předmětů

Předměty do skupiny volitelných předmětů či odborných předmětů v cizím jazyce uznává automaticky proděkanka pro studium. U navazujícího magisterského studia platí, že jazykové kurzy lze uznat pouze v případě, že jde o kurzy s odborným zaměřením v souladu se specializací FPH.

 

Mohlo by Vás zajímat

Postup při zařizování Learning Agreement
Uznávání předmětů mimo studia VŠE