Program Doctor of Business Administration (DBA)

Na Fakultě podnikohospodářské nabízíme tříletý kombinovaný program Doctor of Business Administration (dále jen „DBA“). 

Program DBA je „profesní doktorát“, jehož hlavní charakteristikou je získání hlubokých znalostí a využití principů vědecké práce, zejména vědecké metodologie výzkumu pro řešení komplexního problému firmy či hospodářské praxe.  Program je určen pro manažery s minimální praxí 5 let (ve výjimečných případech 3 roky), z toho alespoň část v manažerské pozici, a odborníky z praxe, kteří při řešení praktických problémů potřebují využít zásady aplikovaného manažerského výzkumu. Program je realizován v anglickém jazyce a je ukončen získáním titulu a diplomu DBA VŠE. Předpokladem pro vstup do programu je i vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.  

Studijní plán programu DBA se skládá ze tří oblastí, kterými jsou studijní povinnosti, požadavky na výzkumnou a tvůrčí činnosti a další povinnosti (získání bodů za další odborné aktivity a výstupy). Tyto oblasti jsou popsány pod  sekcí FAQ.

Jedná se o náročný program, kombinující prezenční výuku s její on-line formou, a to v rozsahu min. 112 hodin výuky, pravidelné konzultace se školitelem a business mentorem v průběhu 3 let, a samostatnou tvůrčí práci při řešení problémů, a to v rozsahu cca 1000h.

 

Program Doctor of Business Administration (DBA)