2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán pro akademický rok 2010/2011

Související stránky

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat 120 EC celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (hP) ve výši 67 EC,
  • předměty vedlejší specializace (sP) ve výši 30 EC,
  • předměty v cizím jazyce (hJ) za 6 EC,
  • státní závěrečná zkouška z ekonomie za 2 EC,
  • státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace za 3 EC,
  • státní závěrečná zkouška ze studijního oboru 6 EC,
  • vypracování a obhájení diplomové práce za 6 EC.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 17 EC na ukončení studia (státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce).

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia oboru Arts management
pro studenty přijímané do akademického roku 2010/2011
semestr EC ident název studijní povinnosti EC skupina forma výuky
1. 30 3MI402 Ekonomie 2 7 hP 4/2
3PE491 Manažerská ekonomika a finance 6 hP 2/2
3PA492 Metody personální práce 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 2/2
3AM491 Ekonomika kultury a kreativní průmysl 6 hP 2/2
EKS_3 Státní zkouška z ekonomie 2 fSZ
2. 30 3MG493 Marketing kultury 3 hP 2/0
3AM494 Multikulturní Evropa, kulturní diplomacie 3 hP 2/0
3AM496 Management a organizace v oblasti hmotné kultury 6 hP 2/2
Předměty vedlejší specializace 18 sP
3. 30 3MA413 Manažerské rozhodování 6 hP 2/2
3AM497 Management a organizace v oblasti kreativní kultury 6 hP 2/2
2OP536 Oceňování kulturních statků 3 hP 2/0
3LG491 Arts Logistics 3 hP 2/0
Předměty vedlejší specializace 12 sP
4. 30 3MA437 Manažerská hra 3 hP 2/0
3AM493 Management produkce v jednotlivých segmentech kreativní kultury 3 hP 2/0
3AM495 Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby 3 hP 2/0
Odborný předmět v cizím jazyce 6 hJ
Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
AM202 Státní zkouška z hlavní specializace 6 hSZ
DIP_D Obhajoba diplomové práce 6 hSZ
Celkem za studium 120