2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán pro akademický rok 2011/2012

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Arts management mají studenti povinnost získat 120 EC celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (hP) ve výši 67 EC,
  • předměty vedlejší specializace (sP) ve výši 30 EC,
  • předměty v cizím jazyce (hJ) za 6 EC,
  • státní závěrečná zkouška z ekonomie za 2 EC,
  • státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace za 3 EC,
  • státní závěrečná zkouška ze studijního oboru 6 EC,
  • vypracování a obhájení diplomové práce za 6 EC.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 17 EC na ukončení studia (státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomové práce).

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia oboru Arts management
pro studenty přijímané do akademického roku 2011/2012
semestr EC ident název studijní povinnosti EC skupina forma výuky
1. 30 3MI403 Mikroekonomie 4 hP 2/2
3MI404 Makroekonomie 3 hp 2/0
3PE491 Manažerská ekonomika a finance 6 hP 2/2
3PA492 Metody personální práce 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 2/2
3AM491 Ekonomika kultury a kreativní průmysl 6 hP 2/2
EKS_3 Státní zkouška z ekonomie 2 fSZ
2. 30 3MG493 Marketing kultury 3 hP 2/0
3AM494 Multikulturní Evropa, kulturní diplomacie 3 hP 2/0
3AM496 Management a organizace v oblasti hmotné kultury 6 hP 2/2
Předměty vedlejší specializace 18 sP
3. 30 3MA413 Manažerské rozhodování 6 hP 2/2
3AM497 Management a organizace v oblasti kreativní kultury 6 hP 2/2
2OP536 Oceňování kulturních statků 3 hP 2/0
3LG491 Arts Logistics 3 hP 2/0
Předměty vedlejší specializace 12 sP
4. 30 3MA437 Manažerská hra 3 hP 2/0
3AM493 Management produkce v jednotlivých segmentech kreativní kultury 3 hP 2/0
3AM495 Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby 3 hP 2/0
Odborný předmět v cizím jazyce 6 hJ
Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ
AM202 Státní zkouška z hlavní specializace 6 hSZ
DIP_D Obhajoba diplomové práce 6 hSZ
Celkem za studium 120

Od tohoto studijního plánu je předmět Ekonomie nově rozdělen na dva předměty: Mikroekonomie a Makroekonomie.