2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán pro akademický rok 2009/2010

Související stránky

Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek (v tom 24 rezervních). Pro absolvování studijního oboru Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 120 EC celkem v následující struktuře:

  • oborově povinné předměty (skupina hP) ve výši 40 EC,
  • předměty vedlejší specializace (skupina sP) ve výši 30 EC,
  • oborově volitelné předměty (skupina hV) ve výši nejméně 21 EC,
  • odborné předměty v cizím jazyce (skupina hJ) nejméně ve výši 6 EC,
  • pokud studenti splní minimální požadavky jednotlivých skupin předmětů, mohou volit předměty ze skupiny cVM,
  • získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace,
  • získat 2 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z ekonomie,
  • získat 6 kreditů za složení státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace,
  • získat 6 kreditů za vypracování a obhájení diplomové práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že studentovi musí zbýt 17 EC na ukončení studia (státní závěrečná zkouška a obhajoba kvalifikační práce).

Vzorový studijní plán navazujícího magisterského studia oboru Podniková ekonomika a management
pro studenty přijímané do akademického roku 2010/2011
semestr EC ident název studijní povinnosti EC skupina forma výuky
1. 30 3MI402 Ekonomie 2 7 hP 4/2
3PE412 Podniková ekonomika 2 6 hP 2/2
3MG412 Marketing 2 6 hP 2/2
3PA412 Personální řízení 2 3 hP 2/0
3MA412 Management 2 6 hP 2/2
EKS_3 Státní zkouška z ekonomie 2 fSZ -
2. 30 3MA413 Management 3 - Manažerské rozhodování 6 hP 2/2
3TM401 Technologický a inovační management 6 hP 4/0
  předměty vedlejší specializace 18 sP -
3. 30   oborově volitelný 12 hV -
  předměty vedlejší specializace 12 sP -
  odborný předmět v cizím jazyce 6 hJ -
4. 30   oborově volitelný 9 hV -
  celoškolně volně volitelný 6 hV/cVM -
  Státní zkouška z vedlejší specializace 3 sSZ -
PE1 Státní zkouška ze studijního oboru 6 hSZ1 -
DIP_D Obhajoba diplomové práce 6 fSZ -
  Celkem za studium 120 EC