Obhajoba disertační práce

Doktorské studium se ukončuje řádným obhájením doktorské disertační práce. Student, který splnil všechny podmínky pro přihlášení k obhajobě disertační práce a vložil její konečnou verzi do informačního systému InSIS, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk,
  • 10 x  autoreferát v tištěné podobě – zaslat i v elektronické podobě na adresu adriana.valova@vse.cz,
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • protokol podepsaný školitelem o výsledku kontroly práce v programu validator.vse.cz (zajistí školitel),
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele,
  • vytisknuté potvrzení o vložení práce do systému InSIS (ukázka zde),
  • programy přípravy/hodnocení doktoranda  za celé studium – týká se POUZE doktorandů podle Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009 (formuláře zde str.4-7).

Student musí veškeré materiály předložit 8 týdnů před konáním obhajoby.

Doktorand nejdříve odevzdá finální verzi práce v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (v .pdf formátu) v InSIS. Řádné elektronické odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ Pak teprve lze práci  a ostatní dokumenty odevzdat k obhajobě. (Systém InSIS při odevzdání vyžaduje abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.)

Student se nemůže přihlásit na obhajobu pokud neabsolvoval kolokvium/malou obhajobu a SDZ.

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací

Plánované obhajoby

Jméno Školitel Katedra Předpokládaný termín
Ing. Róbert Kuchár prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG
Lic. Christian Hitz prof. Ing. Josef Basl, CSc. KSG 19. 3. 2020 /14:00/RB 459, ZRUŠENO
Mag Milomir Vojvodic, M.Sc. prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. KSG 31. 10. 2019/13:00/RB 459
PhDr. Irena Tyslová doc. Ing. Jana Boučková, CSc. KMG 18. 9. 2019/9:00/RB 436
Ing. Mgr. Jiří Mařík doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. KMG 18. 9. 2019/12:00/RB 436
Ing. Pavla Petrová doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. KAM 18. 9. 2019/15:30/RB 438
 PhDr. Mgr. Pavlína Honsová doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. KMPS 20. 6. 2019/13:00/RB 359
Dipl.-BW (FH) Thomas Schiller, Ph.D. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KMPS 31. 5. 2019/15:30/RB 438
Dipl.-Bw. (FH) Uwe Bergold  doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 31. 5. 2019/13:30/RB 438
Ing. Kateřina Gawthorpe  doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. KMAE 31. 5. 2019/12:30/RB 459
PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA  prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KM 22. 5. 2019/17:00/RB 359
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek  doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. KMG 9. 5. 2019/15:00/RB 359
Adriana Starostová, MSc  doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. KMG 9. 5. 2019/13:00/RB 359
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.  prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 3. 4. 2019/12:00/RB 359
Ing. Martina Fischerová  doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. KMPS 25. 2. 2019/10:00/RB 359
Ing. James Huňak  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 20. 2. 2019/14:30/RB 359
Ing. Veronika Červinská, DiS.  doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 20. 2. 2019/13:00/RB 359