Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné praxe ve firmě v České republice

Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Odborná praxe je přímou součástí studia. Za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti studijního programu Arts Management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

  • Firma či jiná organizace, se kterou má FPH podepsanou partnerskou smlouvu, nabídne odbornou praxi, a to prostřednictvím vhodného akademického pracovníka (tutora). Firma specifikuje, jaká bude přibližná náplň odborné praxe, kdy bude praxe probíhat a jak bude praktikant vybrán (např. podle studijního průměru, na základě motivačního dopisu, na základě osobního pohovoru atp.).
  • Tutor osloví své studenty ve výuce. Může rovněž inzerát zaslat na prfph@vse.cz, aby byl zveřejněn v aktualitách na webu fakulty, na fakultních plazmách a na fakultním facebookovém profilu.
  • Následně proběhne výběr praktikanta ze zájemců. Výběr zajišťuje tutor ve spolupráci s firmou.
  • Vybraný student zajistí podpis tří výtisků Smlouvy o vykonání odborné praxe zástupcem firmy. Následně všechny tři výtisky předá na sekretariát děkana FPH. Výtisky budou po podpisu děkanem předány studijní referentce, která jeden výtisk zařadí do složky studenta a dva výtisky předá studentovi (jeden z nich náleží studentovi, druhý firmě). Studijní referentka rovněž studenta zapíše do příslušného předmětu (33F501 ve skupině hV) v InSIS.
  • Tutor ve spolupráci s gestorem (zaměstnancem firmy pověřeným vedením praxe) připraví formulář Zadání odborné stáže, který obsahuje zejména cíle odborné praxe (aktivity, které bude student vykonávat, příp. projekt, který má splnit). Po ukončení odborné praxe gestor vypracuje do stejného formuláře pracovní hodnocení studenta a odešle ho e-mailem tutorovi.
  • Student připraví zprávu o průběhu odborné praxe (např. ve formě powerpointové prezentace), kde zdůrazní následující aspekty: jak stáž probíhala, jaký měla přínos pro firmu a co se naučil. Zprávu student vloží do odevzdávárny v InSIS.
  • Tutor napíše studentovi známku do InSIS, a to na základě zprávy o průběhu odborné praxe, rozpravy se studentem a pracovního hodnocení studenta (vypracované gestorem). Pracovní hodnocení studenta vloží tutor na dokumentový server v InSIS.

 

FIRMA ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
INFO POČET*
KONTAKT
AC Nielsen Marketingový výzkum   4 radek.tahal@vse.cz
Albert Finance, marketing zde 1 david.riha@vse.cz
AMI Communications Public relations zde 8 marcela.zamazalova@vse.cz
Apogeo Daně, audit   4 david.riha@vse.cz
Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR
Podpora podnikání    2 srpova@vse.cz
BeeConsulting HR poradenství   2 zuzana.dvorakova@vse.cz
BDP International  Logistika – přeprava   2 petr.kolar@vse.cz
Centrum managementu udržitelnosti Management udržitelnosti   3 jaroslav.pasmik@vse.cz
Centrum Paraple Fundraising   2 petr.boukal@vse.cz
CZECH TOP 100 Podnikání, Průmysl 4.0    2 srpova@vse.cz
GEFCO Logistika   5 petr.kolar@vse.cz
HOPI Doprava, skladová logistika, IMS/audit   2 petr.kolar@vse.cz
Ipsos Marketingový výzkum zde 2 radek.tahal@vse.cz
Komerční banka HR management   2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Lata** Fundraising, finance   1 petr.boukal@vse.cz
Lidl Česká republika Marketing, sales, finance a HR   2 marcela.zamazalova@vse.cz
Lindt & Sprüngli Marketing, sales   1 david.riha@vse.cz
L´Oréal Marketing, sales, finance a HR   10 martin.machek@vse.cz
MANN+HUMMEL Finance, HR  zde 2 felipe.martinez@vse.cz
Marketing Alumni FPH VŠE Marketing   2 marek.novinsky@vse.cz
Sales Management Alumni FPH VŠE Sales Management   david.prochazka.km@vse.cz
Mediterranean Shipping Company Mezinárodní přeprava a finance   1 petr.kolar@vse.cz
Mercuri International Obchod a marketing   2 david.riha@vse.cz
Nadace Neziskovky.cz**  Fundraising, public relations   2 petr.boukal@vse.cz
Národní institut pro děti a rodinu** Fundraising, marketing   2 petr.boukal@vse.cz
Nestlé Training & Development Trainee   1 david.prochazka.km@vse.cz 
Nestlé Trainee pro oddělení Infant Nutrition   1 david.prochazka.km@vse.cz 
Nestlé Project Specialist - stáž v oddělení Sales   1 david.prochazka.km@vse.cz 
Nestlé Stáž v IT - vývoj webových aplikací   1 david.prochazka.km@vse.cz 
Newcast - Zenith Online marketing   2 miroslav.karlicek@vse.cz
Pestrá společnost** Fundraising, finance    2 petr.boukal@vse.cz
Picards Online marketing   2 vaclav.stritesky@vse.cz
Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE Podpora podnikání    2 srpova@vse.cz
PRE, a.s.  Finance, fúze a akvizice, HR   6 zuzana.dvorakova@vse.cz
Process Excellence Správa sociálních sítí, organizace eventů a rozvoj komunity Process Excellence zde  1 felipe.martinez@vse.cz.
Profit booster  Marketing   2 miroslav.karlicek@vse.cz

Procter & Gamble

Sales Trainee / Junior KAM; Sales Intern zde 5-6 david.riha@vse.cz

Procter & Gamble

Logistics Trainee zde 5-6 david.riha@vse.cz; petr.kolar@vse.cz
Procter & Gamble Finance Intern zde 2-3 david.riha@vse.cz
PwC  HR   2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Steilmann Marketing   2 david.riha@vse.cz
T-Mobile Design thinking zde 1 david.prochazka.km@vse.cz

*Počet praxí za rok
**Pro absolventy předmětu 33F408