Termíny

23.8.2017 09:00 - Úřední hodiny studijního oddělení FPH

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné praxe

Fakulta podnikohospodářská momentálně nabízí studentům dvě možnosti praxí. První z nabídky je praxe ve firmě se sídlem v České republice, druhou možností je praxe v zahraničí. Detailnější popis praxí naleznete níže. 

Odborná praxe ve firmě v České republice

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům magisterského studia oborově volitelný předmět (hV) Odborná praxe ve firmě. Studenti tak mají možnost získat zkušenosti ve firmách, které představují špičky daného oboru. Úspěšné absolvování praxe je ohodnoceno 6 kredity. 

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

  • Firma či jiná organizace, se kterou má FPH podepsanou partnerskou smlouvu, nabídne odbornou praxi, a to prostřednictvím vhodného akademického pracovníka (tutora). Firma specifikuje, jaká bude přibližná náplň odborné praxe, kdy bude praxe probíhat a jak bude praktikant vybrán (např. podle studijního průměru, na základě motivačního dopisu, na základě osobního pohovoru atp.).
  • Tutor osloví své studenty ve výuce. Může rovněž inzerát zaslat na prfph@vse.cz, aby byl zveřejněn v aktualitách na webu fakulty, na fakultních plazmách a na fakultním facebookovém profilu.
  • Následně proběhne výběr praktikanta ze zájemců. Výběr zajišťuje tutor ve spolupráci s firmou.
  • Vybraný student zajistí podpis tří výtisků Smlouvy o vykonání odborné praxe zástupcem firmy. Následně všechny tři výtisky předá na sekretariát děkana FPH. Výtisky budou po podpisu děkanem předány studijní referentce, která jeden výtisk zařadí do složky studenta a dva výtisky předá studentovi (jeden z nich náleží studentovi, druhý firmě). Studijní referentka rovněž studenta zapíše do příslušného předmětu (33F501 ve skupině hV) v InSIS.
  • Tutor ve spolupráci s gestorem (zaměstnancem firmy pověřeným vedením praxe) připraví formulář Zadání odborné stáže, který obsahuje zejména cíle odborné praxe (aktivity, které bude student vykonávat, příp. projekt, který má splnit). Po ukončení odborné praxe gestor vypracuje do stejného formuláře pracovní hodnocení studenta a odešle ho e-mailem tutorovi.
  • Student připraví zprávu o průběhu odborné praxe (např. ve formě powerpointové prezentace), kde zdůrazní následující aspekty: jak stáž probíhala, jaký měla přínos pro firmu a co se naučil. Zprávu student vloží do odevzdávárny v InSIS.
  • Tutor napíše studentovi známku do InSIS, a to na základě zprávy o průběhu odborné praxe, rozpravy se studentem a pracovního hodnocení studenta (vypracované gestorem). Pracovní hodnocení studenta vloží tutor na dokumentový server v InSIS.

 

FIRMA ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
INFO POČET*
KONTAKT
Apogeo Daně, audit   4 david.riha@vse.cz
AC Nielsen Marketingový výzkum   4 radek.tahal@vse.cz
AMI Communications Public relations zde 8 marcela.zamazalova@vse.cz
BeeConsulting HR poradenství   2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Centrum managementu udržitelnosti Management udržitelnosti   3 jaroslav.pasmik@vse.cz
HOPI Doprava, skladová logistika, IMS/audit   2 petr.kolar@vse.cz
L´Oréal Marketing, sales, finance a HR   10 martin.machek@vse.cz
Lindt & Sprüngli Marketing, sales   1 david.riha@vse.cz
Mediterranean Shipping Company Mezinárodní přeprava a finance   1 petr.kolar@vse.cz

Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR

Podpora podnikání   2 srpova@vse.cz
BDP International  Logistika – přeprava   2 petr.kolar@vse.cz
GEFCO Logistika   5 petr.kolar@vse.cz
Ipsos Marketingový výzkum zde 2 radek.tahal@vse.cz
Komerční banka HR management   2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Steilmann Marketing   2 david.riha@vse.cz
MANN+HUMMEL Finance, HR zde 2 felipe.martinez@vse.cz
Mercuri International Obchod a marketing   2 david.riha@vse.cz
Newcast - Zenith Online marketing   2 miroslav.karlicek@vse.cz
Seznam.cz Online marketing   1 vaclav.stritesky@vse.cz
CZECH TOP 100 Podnikání, průmysl 4.0   2 srpova@vse.cz
Picards Online marketing   2 vaclav.stritesky@vse.cz
Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE Podpora podnikání   2 srpova@vse.cz
Marketing Alumni FPH VŠE Marketing   2 marek.novinsky@vse.cz
Pestrá společnost** Fundraising, finance   2 hana.vavrova@vse.cz
Profit booster Marketing   2 miroslav.karlicek@vse.cz
PwC HR   2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Lata** Fundraising, finance   1 hana.vavrova@vse.cz
Nadace Neziskovky.cz** Fundraising, public relations   2 hana.vavrova@vse.cz
Národní institut pro děti a rodinu** Fundraising, marketing   2 hana.vavrova@vse.cz

*Počet praxí za rok
**Pro absolventy předmětu 33F408

Odborná praxe v zahraničí

FIRMA MÍSTO KONÁNÍ INFO POČET* KONTAKT
České centrum Vídeň zde 1 jindrich.soukup@vse.cz
České centrum Brusel zde 1 jindrich.soukup@vse.cz
Henkel více zemí zde více jindrich.soukup@vse.cz

*Počet praxí za rok