27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze čtrnáct vedlejších specializací. Pro detailnější informace odkazujeme zájemce o vedlejší specializace na stránky příslušné katedry, která vedlejší specializaci garantuje. Termíny přihlašování na vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

Vedlejší specializace si registrují studenti

  • prezenčního studia přes ISIS (Moje studium - Portál studenta - Registrace/Zápisy na VS);
  • distančního studia zasláním emailu ke studijní referentce ve 2. semestru po počátečním tutoriálu. Na průběžném tutoriálu ji podpisem potvrdí, aby jim mohla být vložena do ISIS. Studují ji ve 3. a 4. semestru studia.
Ident Vedlejší specializace nabízené pro akademický rok 2015/2016 Garantující pracoviště Omezení
3BA Business a management Fakulta podnikohospodářská nepovoleno pro obor Podniková ekonomika a management
3CA Consulting Katedra strategie  
3EM Ekonomika a média Katedra mikroekonomie  
3LT Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství Katedra logistiky  
3LS Management kvality a Lean Six Sigma Katedra managementu  
3AM Manažer kultury a umění Katedra arts managementu nepovoleno pro obor Arts management
3PG Manažerská psychologie a sociologie Katedra manažerské psychologie a sociologie  
3MK Marketing Katedra marketingu  
3HR Personální management Katedra personalistiky  
3PO Podnikaní Katedra podnikání  
3PR Projektový management Katedra managementu  
3SA Sales Management Katedra marketingu  od LS 2015/2016
3TA Turnaround Management Katedra strategie  

 

Studenti prezenční formy navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské si mohou volit vedlejší specializace ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v ISIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti oboru Arts Management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření oboru doporučujeme tyto vedlejší specializace.

Naši distanční studenti mají možnost si zapsat i vedlejší specializaci 4IR – Informatika v řízení podniku, kterou zajišťuje Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pokyny pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace příp. pro zpracovávání a obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace jsou v sekci Magisterské studium/Státní závěrečná zkouška.