Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze dvanáct vedlejších specializací. Pro detailnější informace odkazujeme zájemce o vedlejší specializace na stránky příslušné katedry, která vedlejší specializaci garantuje. Termíny přihlašování na vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

Vedlejší specializace si registrují studenti prezenčního studia přes InSIS (Moje studium - Portál studenta - Registrace/Zápisy na VS).

Ident Nabízené vedlejší specializace
Garantující pracoviště Omezení
3BA Business a management Fakulta podnikohospodářská nepovoleno pro obor Management / Podniková ekonomika a management
3CA Consulting Katedra strategie  do VS probíhá výběrové řízení
3LT Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství Katedra logistiky  
3LS Management kvality a Lean Six Sigma Katedra managementu  
3AM Manažer kultury a umění Katedra arts managementu nepovoleno pro obor Arts management
3PG Manažerská psychologie a sociologie Katedra manažerské psychologie a sociologie  
3MK Marketing Katedra marketingu  do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz
3HR Personální management Katedra personalistiky  
3PO Podnikaní Katedra podnikání  
3RF Rodinná firma Katedra strategie  
3PR Projektový management Katedra managementu  
3SA Sales Management Katedra marketingu do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz
3TA Turnaround Management Katedra strategie  

 

Studenti prezenční formy navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské si mohou volit vedlejší specializace ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v InSIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti oboru Arts Management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření oboru doporučujeme tyto vedlejší specializace.

Pokyny pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace příp. pro zpracovávání a obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace jsou v sekci Magisterské studium/Státní závěrečná zkouška.