Vedlejší specializace

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze dvanáct vedlejších specializací. Pro detailnější informace odkazujeme zájemce o vedlejší specializace na stránky příslušné katedry, která vedlejší specializaci garantuje. Termíny přihlašování na vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

Vedlejší specializace si registrují studenti prezenčního studia přes InSIS (Moje studium - Portál studenta - Registrace/Zápisy na VS).

Ident Nabízené vedlejší specializace
Garantující pracoviště Omezení
3BA Business a management Fakulta podnikohospodářská nepovoleno pro obor Management / Podniková ekonomika a management
3CA Consulting Katedra strategie  do VS probíhá výběrové řízení
3LT Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství Katedra logistiky  
3LS Management kvality a Lean Six Sigma Katedra managementu  
3AM Manažer kultury a umění Katedra arts managementu nepovoleno pro obor Arts management
3PG Manažerská psychologie a sociologie Katedra manažerské psychologie a sociologie  
3MK Marketing Katedra marketingu  do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz
3HR Personální management Katedra personalistiky  
3PO Podnikaní Katedra podnikání  
3PR Projektový management Katedra managementu  
3SA Sales Management Katedra marketingu do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz
3TA Turnaround Management Katedra strategie  

 

Studenti prezenční formy navazujícího magisterského studia Fakulty podnikohospodářské si mohou volit vedlejší specializace ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v InSIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti oboru Arts Management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření oboru doporučujeme tyto vedlejší specializace.

Pokyny pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace příp. pro zpracovávání a obhajobu diplomové práce v rámci vedlejší specializace jsou v sekci Magisterské studium/Státní závěrečná zkouška.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague