27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace doporučené pro obor Arts Management

Související stránky

F1 – Fakulta financí a účetnictví

 • 1UC Účetnictví a finanční řízení podniku

F2 – Fakulta mezinárodních vztahů

 • 2AA Anglo-americká studia
 • 2CR Cestovní ruch
 • 2DI Diplomacie
 • 2FS Frankofonní studia
 • 2IB Mezinárodní podnikání
 • 2PR Právo v podnikání
 • 2IS Iberoamerická studia
 • 2KK Komerční komunikace
 • 2MI Informační a prezentační technologie v praxi

F3 – Fakulta podnikohospodářská

 • 3EN Ekonomika nestátních neziskových organizací
 • 3HR Personální management
 • 3PS Manažerská sociologie a psychologie
 • 3FI Finanční manažer
 • 3MK Marketing
 • 3MS Malé a střední podniky v tržním prostředí
 • 3TV Ekonomika sportu

F4 – Fakulta informatiky a statistiky

 • 4PK Prezentace informací a komunikace
 • 4MK Multimediální komunikace (bude otevřeno až 2011/2012)

F5 – Národohospodářská fakulta

 • 5VS Veřejná správa
 • 5RR Rozvoj obcí, měst a regionů
 • 5EZ Ekonomická žurnalistika