Vedlejší specializace doporučené pro obor Arts Management

F1 – Fakulta financí a účetnictví

F2 – Fakulta mezinárodních vztahů

F3 – Fakulta podnikohospodářská

F4 – Fakulta informatiky a statistiky

F5 – Národohospodářská fakulta


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague