Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Výjezdy do zahraničí

Oddělení zahraničních styků

Máte li zájem o studium v zahraničí, navštivte v první řadě stránky rektorátního pracoviště Oddělení zahraničních styků (OZS). OZS mimo jiné zajišťuje:

Vysílání a přijímání studentů v rámci výměnného programu VŠE, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních smluv s nimi uzavřených.

Organizaci dalších výběrových řízení pro studenty bakalářských a magisterských programů:

  • mezivládní stipendia (stipendia na základě mezinárodních smluv) přidělená VŠE jako kvóta,
  • stipendia přidělená VŠE v rámci sítě CEEPUS,
  • MBA na Bradley University.

Poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi.

Podporu výjezdů studentů doktorských studijních programů (příjem žádostí o finanční podporu VŠE na dlouhodobé výzkumné /studijní pobyty v zahraničí, zprostředkování stipendijních nabídek jiných organizací a institucí apod.).

Podrobné informace naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Dvojitý diplom VŠE a EU Bratislava

FPH ve spolupráci s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě otevřela nový výměnný studijní program typu „double degree“. Absolventi programu získávají dva inženýrské tituly. Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok (dva semestry) na každé z fakult. Celé studium lze tudíž absolvovat za standardní dobu dvou let. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi jak diplom Vysoké školy ekonomické v Praze, tak i diplom Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vypsána jsou 2 místa na každý akademický rok.

Požadavky na výběrové řízení jsou motivační dopis a počet získaných a ztracených kreditů. V případě vyššího počtu zájemců o tento studijní program je dodatečným kritériem pro výběr studentů jejich dosažený studijní průměr v rámci bakalářského studia.

Písemnou přihlášku společně s motivačním dopisem podávejte proděkance pro studijní záležitosti FPH doc. Ing. Haně Mikovcové, Ph.D. K podání přihlášky použijte formulář Study Abroad Course Plan.

Projekt podpory mezinárodní mobility studentů FPH

Další informace

Studijní smlouva (Learning Agreement, LA) - Postup při zařizování Learning Agreement pro studenty FPH

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě:

Zkušenosti studentů

Velice doporučujeme přihlédnout před odjezdem ke zkušenostem studentů, kteří na univerzitě, na níž se chystáte pobývat, již byli v minulosti. Zprávy z mobilit studentů najdete v centrální databázi NAEP.