2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Freemover studijní pobyty

Úvodní informace k studijnímu pobytu freemover

Program Freemover NENÍ totéž co výměnný program. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů. Jde o Vaši individuální mobilitu, tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte podle svého studijního zaměření.

Proděkan pro zahraniční vztahy organizačně zajišťuje výjezd studenta do zahraničí a má na starosti dokumentaci pobytů. Žádosti se přijímají průběžně.

Termíny podání přihlášek ke studiu na zahraničních školách, jsou-li stanoveny, závisí na jednotlivých hostitelských institucích, a je tedy třeba je zjistit např. na internetových stránkách škol; obvykle předcházejí plánovaný začátek studia o 3 - 6 měsíců.

Organizační zabezpečení studijního pobytu freemover

 1. Zahraniční studijní pobyt může trvat pouze jeden semestr a musí být realizován v letním nebo zimním semestru KALENDÁŘNÍHO roku (v případě zimního semestru je možný lehký přesah do následujícího kalendářního roku - na řadě škol zkouškové období po zimním semestru stejně jako na VŠE zasahuje do ledna / února nového kalendářního roku).
 2. Student po dobu studia v zahraničí zůstává studentem VŠE, své studium nepřerušuje.
 3. Studium v zahraničí se uzná jako součást studia na VŠE (vybrané kurzy by měly odpovídat 20 - 30 ECTS), jsou-li dodrženy všechny podmínky zde uvedené.
 4. Student musí mít k výjezdu souhlas fakulty a akceptační dopis přijímající vysoké školy.
 • Student je povinen konzultovat svůj záměr studovat individuálně v zahraničí, výběr zahraniční školy a předmětů ke studiu s proděkanem pro zahraniční vztahy a následně příslušného proděkana požádat o schválení konkrétního studijního plánu na dobu studia v zahraničí.
 • Akceptační dopis (souhlas přijímající vysoké školy), který studentovi zahraniční škola vydá jako doklad o přijetí ke studiu, musí student předložit na fakultě, tj. příslušnému proděkanovi.
 • Před odjezdem studenta musí být vypracován a podepsán studijní plán / smlouva, tzv. Study Abroad Course Plan, v němž budou specifikovány konkrétní předměty, které budou v zahraničí studovány, a tím i podmínky pro uznání zahraničního studia. Tento dokument musí být před odjezdem podepsán jak domácí, tak hostitelskou institucí. Formulář Study Abroad Course Plan je k dispozici na webu FPH.
 1. Po návratu je nutno odevzdat proděkanovi pro studijní záležitosti:
 • Confirmation of Study Period (potvrzení délky pobytu od zahraniční univerzity); kopii tohoto dokumentu je třeba též předat na OZS.
 • Zprávu ze zahraničního pobytu (vyplnit v InSIS - portál Moje studium)
 • Kopii Transcript of Records (přehled předmětů vystudovaných v zahraničí a jejich výsledků)
 1. Za dobu bakalářského a magisterského studia na VŠE lze využít studijní pobyt v zahraničí přímo zprostředkovaný / podporovaný VŠE 1x v bakalářském stupni a 1x v magisterském stupni (pravidlo „1+1″). V souvislosti s programem Freemover tak bude díky těmto novým pravidlům tedy např. možné následující:
 • Účastníci programu Freemover v rámci bakalářského studia se mohou zúčastnit výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty magisterské pro rok 2017/2018, či se zúčastnit programu Freemover znovu během magisterského studia.
 • Studenti, kteří byli vysláni na semestrální výměnné pobyty v rámci bakalářského studia, se nepřipraví o možnost v budoucnu využít stipendijní program Freemover.

Finanční podpora

VŠE jako celek a ani FPH neposkytuje v roce 2018 finanční podporu pro pobyty na typu free mover.

Kontaktní osoba

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. – proděkan pro zahraniční vztahy FPH VŠE