Postup při zařizování Learning Agreement

Před odjezdem

Vyplnit LA. V případě nejasností lze konzultovat výběr předmětů s proděkanem pro zahraniční vztahy.

Nechat si potvrdit LA proděkanem pro zahraniční vztahy.

Během pobytu

Pokud si student bude chtít změnit některý kurz, je to možné. Je zapotřebí v průběhu zahraničního pobytu o změnu požádat e-mailem proděkana pro zahraniční vztahy. Student by měl v LA nastavit takový počet kreditů, aby dosáhl hranici minimálně dvaceti úspěšně absolvovaných kreditů za semestr.

Proděkan e-mailem potvrdí souhlas se změnou.

Po návratu (pokud došlo ke změnám v LA)

Nechat si potvrdit u proděkana pro zahraniční vztahy změny provedené v LA v průběhu pobytu v zahraničí (pokud k nim došlo).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague