27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Uznávání předmětů – mimo studia VŠE

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání takto vystudovaných předmětů se vztahuje standardní režim pro uznání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE,

přičemž dalším kriteriem je posouzení zahraniční vysoké školy a rozsahu a obsahu studijních povinností zde složených.