Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Uznávání předmětů – mimo studia VŠE

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání takto vystudovaných předmětů se vztahuje standardní režim pro uznání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE,

přičemž dalším kriteriem je posouzení zahraniční vysoké školy a rozsahu a obsahu studijních povinností zde složených.