Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Uznávání předmětů – mimo studia VŠE

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání takto vystudovaných předmětů se vztahuje standardní režim pro uznání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE,

přičemž dalším kriteriem je posouzení zahraniční vysoké školy a rozsahu a obsahu studijních povinností zde složených.