Termíny

22.1.2018 - 23.1.2018 - Kurz pro veřejnost: B2B Strategický Marketing hrou

Hledat
Pokročilé hledání
Uznávání předmětů – mimo studia VŠE

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam nebyl student vyslán v rámci studia na VŠE

Na uznávání takto vystudovaných předmětů se vztahuje standardní režim pro uznání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě, kam byl student vyslán v rámci studia na VŠE,

přičemž dalším kriteriem je posouzení zahraniční vysoké školy a rozsahu a obsahu studijních povinností zde složených.