Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studentská soutěž na téma Turnaround Management zná své vítěze

Turnaround Management Association Česká republika (TMA ČR) ve spolupráci s Katedrou strategie Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlásila soutěž o nejlepší studentskou práci na téma Turnaround Management.

Jako nejlepší byla vyhodnocena seminární práce s názvem Analýza předbalených reorganizací 2008-2017, kterou vypracovala trojice studentů VŠE Alexandr Potůček, Filip Sykora a Tereza Voráčová. Komise složená z členů TMA ČR v rámci mimořádného zasedání hodnotila přijaté seminární nebo diplomové práce zejména z hlediska vybraného tématu, originality, kvality a úrovně zpracování.

Studenti výsledky zpracované analýzy předbalených reorganizací přednesli na vědecké konferenci Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech, která se konala na VŠE v květnu 2018 a svým tématem zaujali i odbornou veřejnost. Cenou za nejlepší práci je účast na výroční konferenci TMA Europe Annual Conference, která se koná dne 7. až 8. června 2018 v Amsterodamu. Cenu na závěr konference předali předseda správní rady TMA ČR Ing. Petr Smutný a tajemnice TMA ČR Ing. Ludmila Barborková.

Jak sdělil jeden z členů studentského týmu Filip Sykora: „Naši seminární práci jsme pravidelně konzultovali s Ing. Schönfeldem, o soutěži jsme původně vůbec netušili. Postupně se ale naše téma začalo vyvíjet v prezentovatelný materiál, s nimž jsme se rozhodli vystoupit na květnové konferenci před odborníky z praxe.

V seminární práci  studenti zkoumali časový průběh předbalených reorganizací, jejich úspěšnost z pohledu vazby na velikost subjektu a současně znázornili vazbu mezi přítomností moratoria v insolvenčním řízení a výsledkem předbalené reorganizace. Detailněji také analyzovali spolupráci insolvenčních správců a znalců. Vyhodnocení načasování zahájeného insolvenčního řízení realizovali prostřednictvím bankrotních a bonitních modelů. V závěru analýzy popsali zjištěnou výnosnost pro nezajištěné věřitele. 

„Z celé soutěže jsme si odnesli mnohem víc než podtrhaný insolvenční zákon a hromadu grafů. Účast na konferenci TMA Europe je velice prestižní záležitostí a jsme opravdu rádi, že máme tu možnost tam být. Věříme, že to je první krok k tomu, abychom v tomto směru nadále pokračovali,“ uvedli na závěr vítězní studenti.