Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studium MBA & „Graduate Assistant position“ na Bradley University

V roce 2018 (od srpna) přijme Bradley University, Peoria, USA 2 studenty VŠE ke studiu prestižního dvouletého MBA programu.

Tento program je určen studentům, kteří v akademickém roce 2017/2018 úspěšně ukončí své prezenční navazující magisterské studium na VŠE v Praze. Uchazeči vybraní ke studiu MBA, kteří splní požadavky Bradley University k přijetí, obdrží tzv. Assistantship (Graduate Assistant position = student pracuje 20 hodin týdně pro obvykle 1-3 členy profesorského sboru).

Zájemce o účast ve výběrovém řízení vyplní elektronickou přihlášku v InSIS. On-line přihlášky budou otevřeny od středy 25.10.2017.

Termín pro odevzdání kompletních přihlášek na oddělení zahraničních styků (OZS) RB 554: úterý 7.11.2017 do 11:00. (Dokumenty lze zaslat i poštou, ale nejpozději v den uzávěrky musí být doručeny na OZS.)

Požadované přílohy přihlášky:

  • vytištěná a podepsaná přihláška z InSIS
  • životopis v ČJ a AJ
  • motivační dopis v ČJ a AJ
  • výsledky TOEFL min. 79 iBT nebo IELTS min. 6,5 (ne starší než 2 roky k termínu 31/3/2018) = požadavky Bradley University! V případě, že student neabsolvoval ani jeden z testů, či jeho test nesplňuje požadavky uvedené výše (tj. bodové hodnocení a stáří testu) se musí registrovat na jeden z nich a potvrzení o závazné registraci přiložit k přihlášce a současně doložit znalost anglického jazyka (např. kopií FCE, CAE, státní jazykové zkoušky nebo jazykovou zkouškou absolvovanou na VŠE (B2), tzn. rukou vepsat na vytištěnou přihlášku ident a název předmětu v rámci kterého byla zkouška složena). Studenti registrovaní na TOEFL nebo IELTS doloží výsledky v 1. polovině měsíce ledna 2018.
  • studenti, kteří absolvovali bakalářské studium mimo VŠE musí doložit kopii dodatku k diplomu. Kopie nemusí být úředně ověřená.

Podané přihlášky budou komplexně posouzeny: studijní výsledky, znalost AJ, motivace a CV.

Kandidáti s nejlepším profilem budou pozváni do druhého kola výběrového řízení, které probíhá formou interview v anglickém jazyce.

Vybraní studenti jsou následně nominováni ke studiu MBA na Bradley University.

Mezi hlavní požadavky pro úspěšné přijetí nominovaného uchazeče do programu MBA stanovenými Bradley University patří dobré studijní výsledky a složení následujících testů s níže uvedeným minimálním bodovým hodnocením:

  1. TOEFL min. 79 u iBT testu nebo IELTS min. 6,5
  2. GMAT (dosažené skóre musí být vyšší než 500 bodů). Test GMAT skládají až nominovaní studenti tzn. pro výběrové řízení na VŠE není vyžadován, ale výhodou.

Podrobné informace o MBA programu a průběhu výběrového řízení naleznete na webové stránce ozs ZDE.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Vaváková, oddělení zahraničních styků, č. dv. RB 554, tel. 224 098 554, radka.vavakova@vse.cz