Postup pro uplatnění prominutí skládání přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Pokud jste skládali přijímací zkoušky nanečisto a dosáhli jste z každého předmětu alespoň 75 % bodů, můžete požádat děkana Fakulty podnikohospodářské o prominutí skládání přijímací zkoušky. K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu pro obor, v jakém jste přijímací zkoušky nanečisto skládali. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] si stáhnete v odkazu a vybíráte v ní důvod žádosti o prominutí, doplníte datum skládání přijímacích zkoušek nanečisto a číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské a to tak, aby byla na studijním oddělení nejpozději do 3. června 2020 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a Vy budete muset nejpozději do 17. června 2020 do 11:00 hod. doručit na studijní oddělení maturitní vysvědčení (případně i s nostrifikací)  doporučujeme donést co nejdříve. Poté se dostavíte k zápisu ke studiu dne 19. června 2020 – odkaz

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané v roce 2020, vyplníte žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] – vyberete důvod žádosti a doplníte číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské s přiloženou úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a to tak, aby byla na studijním oddělení do 17. června 2020 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a dostavíte se k zápisu ke studiu dne 19. června 2020 – odkaz

Prominutí přijímací zkoušky (platí pouze pro uchazeče o program Arts managementu)

Pokud jste se umístili na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni můžete si podat žádost o prominutí přijímací zkoušky. [docx]. Vyberete důvod žádosti a doplníte číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské s přiloženou úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a opisy ocenění, diplomů, apod. z kulturních soutěží a to tak, aby byla na studijním oddělení do 17. června 2020 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a dostavíte se k zápisu ke studiu dne 19. června 2020 – odkaz

Pozvánka k přijímací zkoušce

Všem uchazečům bude v průběhu měsíce května určen termín přijímací zkoušky a odeslána e-pozvánka, kromě těch, co požádali o prominutí přijímací zkoušky. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky lze podat i poté a v informačním systému bude zadán výsledek přijat ke studiu, přijímací zkoušky se již zúčastnit nemusíte. Poté se dostavíte k zápisu ke studiu dne 19. června 2020 – odkaz