Honors Academia

Program Honors Academia je zaměřen na rozvoj studentů, kteří se chtějí vzdělávat nad rámec klasického vysokoškolského vzdělání, rozvíjet manažerský potenciál a uplatnit jej v budoucí kariéře. Jedná se o nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty posledního ročníku bakalářského studia a studentů magisterského programu jakékoli vysoké školy. Vzhledem k tomu, že Honors Academia byla vytvořena jako výběrový program, maximální počet, který studuje naráz je 100 studentů.

Cílem Honors Academia je poskytovat nadstandardní výuku prostřednictvím předmětů, které lze studovat pouze v rámci Honors Academia a které byly pro tento program speciálně vytvořeny. Studium probíhá převážně blokovou a mimosemestrální formou a na významné části výuky se podílejí také experti a manažeři z podnikové sféry. Jde tedy o program v němž se snoubí odborné předměty zahrnující velké množství praxe – projekty, stáže, exkurze, ve spolupráci s odborníky z praxe, tedy s firemními partnery Honors Academia. Studenti tak mají šanci dostat se do kontaktu s praxí již během studia.