2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Úspěch magisterských programů FPH v žebříčku Financial Times

Související stránky

financial_times_logoFinancial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Ranking 2014“. Magisterský obor CEMS se umístil na 5. místě a magisterský studijní program Ekonomika a management na 69. místě.


Magisterský program CEMS – The Global Alliance in Management Education, je společným projektem 29 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Hlavním projektem aliance je společný navazující magisterský studijní program CEMS Master in International Management (CEMS MIM), který v uplynulém akademickém roce studovalo 1030 studentů. VŠE je členem CEMS již 16 let a CEMS MIM je nedílnou součástí navazujícího magisterského studia v oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské. Zájemci o studium procházejí náročným tříkolovým přijímacím řízením a musí ovládat angličtinu a další světový jazyk.

Specifikem studijního oboru Master in International Management je úzké propojení s praxí díky spolupráci se 70 korporátními partnery. Například se Škodou Auto, Plzeňským Prazdrojem, společnostmi L´Oréal, Procter&Gamble nebo Société Générale, a mezinárodní rozměr programu. Všichni studenti mají povinnost absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a minimálně 10 týdenní stáž v zahraničí. CEMS má sídlo v Paříži a má propracovaný systém řízení. Členy strategického výboru jsou rektoři (VŠE zastupuje prof. Ing. Hana Machková, CSc.), výkonného výboru prorektoři (doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.) a za obsahovou náplň a kvalitu výuky zodpovídají akademičtí ředitelé (Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.).

Studijní obor Ekonomika a management se umístil na 69. místě mezi tradičními konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (70. místo) a polskou Warsaw School of Economics (68. místo). Do hodnocení je zařazeno pouze 70 nejlepších oborů. V letošním rankingu se umístily vysoké školy z 22 zemí. Na prvním místě se umístila švýcarská University of St. Gallen, na druhém HEC Paris (Francie) a na třetím Essec Business School (Francie). Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny 2 polskými vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských se prosadily studijní obory ze čtyř zemí, Austrálie (1x), Kanady (1x), Číny (2x) a Indie (2x). Tradičně nejúspěšnější byly francouzské (19x) a britské (12x) manažerské navazující magisterské studijní obory.