2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Úspěch studentů FPH v soutěži CITI INNOVATOR

Související stránky

Společnost Citibank vyhlásila na počátku března program Citi Innovator, tedy soutěž studentských týmu o nejlepší zpracování případové studie z prostředí banky. Témata byla připravena dvě – jedno finanční zabývající se exportním financováním firem v segmentu malých a středních podniků, a druhé humanitní, které řešilo problematiku finančního vzdělávání dospělé populace. Do soutěže se mohli přihlásit studenti druhých a vyšších ročníků VŠ, kteří sestavili tým o 3 až 5 členech. Přihlášek do soutěže přišlo velké množství, konkrétně více jak 30 přihlášek od téměř 100 studentů. Mezi pražskými studenty byl větší zájem o finanční téma, mezi moravskými naopak o humanitní. Následovalo výběrové řízení, během kterého byly vybrány čtyři týmy pro první a tři týmy pro druhé téma. Součástí výběrového řízení bylo posouzení životopisů jednotlivých členů, a kreativního představení týmu a následně osobní pohovor s celým týmem. Do finále v rámci finančního tématu postoupil a nakonec soutěž vyhrál tým tvořený studenty Fakulty podnikohospodářské VŠE s názvem Wingmen.

Téma: Exportní financování firem v segmentu malých a středních podniků

Již samotné zadání studie, které proběhlo v sídle banky v Nových Butovicích, ukázalo profesionální výstupy všech zúčastněných týmů. Studenti se během tohoto setkání dozvěděli přesné zadání studie a seznámili se se svým mentorem, paní Hanou Stuchlíkovou (Ředitelka pro marketing a produkt), která jim byla po celou dobu řešení studie k dispozici. Finální prezentace se potom konaly 17. dubna před vrcholovým managementem banky, za všechny jmenujme pana Marka Potomu (Ředitel komerčního bankovnictví), pana Daniela Krumpolce (Obchodní ředitel pro firemní klientelu) a paní Janu Pavlicovou (Ředitelka pro rozvoj obchodu). Každý ze čtyř týmů postupně prezentoval svoje výsledky a následně diskutoval a obhajoval svoje návrhy před managementem. Všechny týmy měly prezentaci jasně strukturovanou se zajímavými myšlenkami. Cena pro vítěze však nebyla jen v rovině osobního rozvoje, zpětné vazby či kontaktů pro budoucí kariéru, ale všechny zúčastněné týmy si odnesli finanční odměnu ve výši 15000 Kč a vítězný ještě titul “Best Innovator Award” a dalších 15000 Kč. No a kdo byl tím šťastným? Vítězem se stal právě tým složený ze studentů VŠE - Michael Hlaváč, David Šťastný a Martin Vavrouch, všichni studenti 2. ročníku oboru Podniková ekonomika a management. A jaké je jejich tajemství úspěchu? Všichni se zajímají o consulting a láká je bankovní prostředí, každý z nich má již plnohodnotnou pracovní zkušenost a jako magické zaklínadlo mohlo působit, že se znají již více než deset let.

A co o soutěži říkají samotní výherci? “Velmi zajímavá zkušenost, kde jsme si vyzkoušeli provedení projektu od zadání až po samotnou prezentaci managementu banky. Právě prezentaci výsledků managementu banky považuji za nejzajímavější zážitek z celé soutěže. Účast mi přinesla zkušenost se strukturováním problému, tvorbou prezentace a náročnou prací v týmu, kde musela probíhat velmi silná delegace úkolů.”, říká Martin Vavrouch, člen vítězného týmu.

Zástupci společnosti Citibank hodnotí soutěž také velmi kladně. “Případové studie vnímáme jako jednu z nejlepších forem spolupráce se studenty Myšlenkou programu je totiž nejenom oslovit talentované studenty a ukázat jim, jak funguje banka v praxi, ale rovněž získat z jejich práce reálný přínos pro naše další potřeby. Studenti jsou v soutěži hodnoceni především na základě inovativnosti a reálného využití jejich návrhu pro naši banku. Program organizujeme v upravené podobě již po druhé a musím přiznat, že kvalita studentů letos opět naprosto předčila naše očekávání. Už teď se těšíme na třetí pokračování a nové nápady studentů” říká Tereza Nečasová, HR Generalist, která celou soutěž zajišťovala po organizační stránce. Pokud vás soutěž zaujala, Citibank plánuje další kolo vypsat ještě letos na podzim. Další možností jsou potom letní stáže, na které právě Citibank otevřela výběrové řízení. Více informací najdete na webu www.citibank.jobs.cz.