Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Habilitační a profesorská řízení

Aktuální Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 03/2017) je zde. Informace Oddělení vědy a výzkumu najdete zde.

Habilitační řízení Obor Habilitační přednáška Datum
Ing. Emil Vacík, Ph.D. Podniková ekonomika a management Hodnocení výkonnosti v organizacích státní správy 13.12.2006
Ing. Jan Heřman, CSc. Podniková ekonomika a management Faktor rizika a jeho analýza při aplikaci výnosových metod oceňování majetku 18.4.2007
PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Proces koučování manažerů 10.10.2007
RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Hodnota podnikové flexibility 12.12.2007
JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Podniková ekonomika a management Přepravní služby jako nedílná součást komplementárních služeb 12.12.2007
Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Implementace controllingu v českých firmách,komparace se světem 26.3.2008
Ing. Lubomír Zelený, CSc. Podniková   management Systémové zpoplatnění dopravní infrastruktury ve veřejné osobní dopravě 8.10.2008
Ing. Romana Nývltová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Úloha kapitálových trhů ve financování podniků v různých zemích světa 10.12.2008
PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Ekonomie Ekonomická teorie reprodukčního rozhodování 25.2.2009
PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Současné koncepce managementu diverzity 30.11.2011
Ing. Jan Čadil, Ph.D. Ekonomie Veřejný dluh a BarroRicardova hypotéza 30.11.2011
Ing. Vít Pošta, Ph.D. Ekonomie Interakce mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou: pohled
současné ekonomické teorie
30.11.2011
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Podniková ekonomika a management Globalizace účetního výkaznictví: zjednodušení nebo administrativní břemeno pro podniky? 12.12.2012
Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Ekonomie Vývoj ekonomické aktivity cizích státních příslušníků v České republice 13.3.2013
Ing. Luboš Smrčka, CSc. Podniková ekonomika a management Zánik podniku jako mechanismus strukturální přeměny aktiv podniku a jejich využití v nových podnikatelských aktivitách - střet pragmatismu a sentimentu v reálném prostředí úpadku ekonomických subjektů 19.6.2013
Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Podniková ekonomika a management Soudobá kritika marketingu a její příčiny 16.10.2013
Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. Podniková ekonomika a management Podnikatelské a inovační aktivity uvnitř firmy 5.3.2014
Ing. Lenka Švecová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Iracionalita a další nedostatky při rizikovém rozhodování 1.7.2014
Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Podniková ekonomika a management Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství 18.2.2015
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Podniková ekonomika a management Otevřené inovace jako moderní koncept zajišťování konkurenční výhody 10.6.2015 
Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Podniková ekonomika a management Český spotřebitel v internetovém prostředí: aktuální výzvy na maloobchodním trhu 24. 2. 2016
PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Ekonomie Vývoj prostorové synchronizace makroekonomických nerovnováh v zemích EU 8. 3. 2017
Mgr. Radek Tahal, Ph.D. Podniková ekonomika a management

Důležitost značky v produktových kategoriích a její spojitost s budováním věrnostních schémat

Dle ustanovení §72 odst. 3, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů byla za habilitační práci předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky:
TAHAL, Radek. Loajalita zákazníků a budování věrnostních programů. 1. vyd. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2017. 162 s. ISBN 978-80-87500-86-6. Tato monografie je dostupná v Národní knihovně České republiky.

25. 10. 2017
Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.  Podniková ekonomika a management 

Ekonomická výkonnost rodinných firem 

Habilitační práce je dostupná v InSIS.

28. 2. 2018 
Ing. Petr Houdek, Ph.D.  Podniková ekonomika a management 

Využití forenzní ekonomie při detekci nečestného či skrývaného chování zaměstnanců a manažerů 

Habilitační práce je dostupná v InSIS.

28. 2. 2018 
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Podniková ekonomika a management

Habilitační práce s názvem "Přístupy k rozvoji zaměstnanců" je dostupná v InSIS.

 
Ing. Oto Potluka, Ph.D. Podniková ekonomika a management Habilitační práce s názvem "Management dopadových evaluací" je dostupná v InSIS.  
       
       
       
Profesorské řízení Obor Profesorská přednáška Datum
doc. Ing. Petr Pernica, CSc. Podniková ekonomika a management Plní logistika v ČR poslání nástroje ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků? 8.10.2008
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Podniková ekonomika a management Dopady harmonizace účetního výkaznictví na finanční výkonnost a strategii obchodních korporací 10. 6. 2015
doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. Ekonomie Nové trendy ekonomických teorií na počátku 21. století (a osobní přínos v oboru, včetně další koncepce vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti) 10. 6. 2015
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Podniková ekonomika a management Multiprojektování – moderní nástroj strategického řízení firem 9. 11. 2016 
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Podniková ekonomika a management Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické, výzkumné, spolupráce s praxí a aktivit souvisejících s manažerskými pozicemi na VŠE) 9. 11. 2016
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.  Podniková ekonomika a management  Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické, výzkumné, spolupráce s praxí)  28. 2. 2018 
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.   Podniková ekonomika a management  Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické, výzkumné, spolupráce s praxí)  6. 6. 2018
       

 

Habilitační řízení

Obor

Habilitační přednáška

Datum

Ing.

Emil Vacík, Ph.D.

Podniková ekonomika

a management

Hodnocení výkonnosti v organizacích státní správy

13.12.2006

Ing.

Jan Heřman, CSc.

Podniková ekonomika

a management

Faktor rizika a jeho analýza při aplikaci výnosových metod oceňování majetku

18.4.2007

PhDr. Ing.

Eva Jarošová, Ph.D.

Podniková ekonomika

a management

Proces koučování manažerů

10.10.2007

RNDr.Ing.

Hana Scholleová,Ph.D.

Podniková ekonomika

a management

Hodnota podnikové flexibility

12.12.2007

JUDr.Ing.

Radek Novák,CSc.

Podniková ekonomika

a management

Přepravní služby jako nedílná součást komplementárních služeb

12.12.2007

Ing.

Hana Mikovcová,Ph.D.

Podniková ekonomika

a management

Implementace controllingu v českých firmách,komparace se světem

26.3.2008

Ing.

Lubomír Zelený,CSc.

Podniková ekonomika

a management

Systémové zpoplatnění dopravní infrastruktury ve veřejné osobní dopravě

8.10.2008

Ing.

Romana Nývltová,Ph.D.

Podniková ekonomika

a management

Úloha kapitálových trhů ve financování podniků v různých zemích světa

10.12.2008

PhDr.Ing.

Marek Loužek,Ph.D.

Ekonomie

Ekonomická teorie reprodukčního rozhodování

25.2.2009

Profesorské řízení

Obor

Profesorská přednáška

Datum

Doc. Ing.

Petr Pernica, CSc.

Podniková ekonomika a management

Plní logistika v ČR poslání nástroje ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků?

8.10.2008