Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
26. 6. 2018: Workshop „Úvod do aplikované statistiky v Gretlu se zaměřením na časové řady“

Související stránky

26.6.2018 14:30

Centrum vědy a výzkumu si dovoluje pozvat doktorandy a akademické pracovníky na fakultní workshop Úvod do aplikované statistiky v Gretlu se zaměřením na časové řady.

 • Lektor: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Datum a místo konání: 26. 6. 2018  14.30-17.30 na místnosti RB 205
 • Obsah semináře:
  • Software Gretl
  • Jednoduché lineární predikce za pomocí OLS
  • Stacionarita a sezónnost
  • Vícerozměrná analýza časových řad (regrese s více proměnnými)
 • Registrace na seminář: http://fph.vse.cz/veda/registrace-na-seminar/?idakce=34