Archiv rubriky: Aktuality

Vyhlášení soutěže – Cena děkana za nejlepší publikace FPH r. 2018

Do soutěže je možné přihlásit všechny publikace, které splňují následující kritéria: Publikace byla zveřejněna v období prosinec 2017 až listopad 2018 Podíl zaměstnanců či doktorandů FPH na publikaci je minimálně 25%, zároveň je jasně uvedena afiliace autora/ů na FPH VŠE. Publikace musí být přiložena k přihlášce do soutěže. Autor se může ucházet o ocenění i […]

19. – 20. 11. 2018: Introduction to Structural Equation Modelling

Dates: Nov 19-20, 2018, 9.00 – 17.00 Room: RB 436 Registration: https://fph.vse.cz/veda/pro-zamestnance-a-doktorandy/registrace-na-seminar/?idakce=36 Teacher: Levente Littvay Description: The course is designed to provide scholars with a basic understanding of structural equation modeling (SEM). Special attention is given to the translation of theoretical expectations into SEM, the interpretation of results in SEM analyses and the general use and […]

Vyhlášení Interní grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže (platné pro projekty zahájené od r. 2019)

Vyhodnocení soutěže ESOP – bakalářské a diplomové práce

V zářijovém termínu soutěže ESOP uspěly následující práce. Úspěšným studentům i vedoucím srdečně gratulujeme! Bakalářské práce Alexandra Chmelíková: Spokojenost zaměstnanců společnosti SAP Services s.r.o. s pracovním prostředím (vedoucí práce: Mgr. Tereza Králová, Ph.D.) Danil Karpychev: Využití emocí v reklamních apelech na platformě YouTube (vedoucí práce: doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.) Eliška Švandová: Možnosti profesionalizace Historické síně obce Tetína (vedoucí práce: […]

Fulbrightův program v ČR 2019/2020

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a […]

12. 9. 2018: Interní termín pro soutěž ESOP – bakalářské a diplomové práce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, termín pro navrhování bakalářských a diplomových prací do soutěže ESOP na FPH je 12. září 2018. Diplomovou ani bakalářskou práci není nutné odevzdávat ve fyzické podobě. Je ale třeba dodat PDF verzi práce. V obou případech je třeba odevzdat vyplněný anotační list, který je ke stažení zde: http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/soutez-esop/vyhlaseni-souteze-esop-2018/ Podklady – PDF […]

Možnost podpory psaní případových studií: Case Writing Scholarships

https://www.thecasecentre.org/educators/submitcases/scholarships/about

Aktualizace Journal Citation Reports

Jsou k dispozici impakt faktory časopisů za rok 2017. Jednotlivé údaje je možné dohledat v databází Journal Citation Reports.

Vyhodnocení soutěže ESOP – diplomové a seminární práce

V letním termínu soutěže ESOP uspěly následující práce. Úspěšným studentům i vedoucím srdečně gratulujeme! Diplomové práce Anh Hoang : Best practices evropského e-retailu (vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.) Pavel Jiránek: Evaluation of Decision Making Process of a Venture Capital Firm from the CEE Region (vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) Danica Pappová: Analýza […]